Löytyi 26 aineistoa

Avainsanat: infoMapAccessService

Suodattimen tulokset
 • Tarkka-palvelu satelliittihavaintojen hyödyntämiseen / Tarkka service for uti...

  [FI] Tarkka on jatkuvasti kehittyvä web-palvelu. Tarkka on web-sovellus, joka tarjoaa käyttäjälle työkaluja satelliittihavaintojen, maastohavaintojen ja mallinnettujen...
 • Syke VaestonTerveysJaTurvallisuus WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Väestön terveys ja turvallisuus-ryhmään kuuluvat seuraavat Syken aineistot: Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet....
 • Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet -karttapalvelu

  Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet -karttapalvelu Ympäristönsuojelulaissa (527/2014, YSL) säädetään jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen...
 • Syke Hydrografia WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite I/Hydrografia-ryhmään kuuluvat seuraavat Syken aineistot: Valuma-aluejako ja Uomaverkosto. Aineistot eivät ole INSPIREn...
 • SYKE Maatalous- ja vesiviljelylaitokset WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Maatalous- ja vesiviljelylaitokset -ryhmään kuuluvat seuraavat Syken aineistot: Puhdistamolietteen maanviljelykäyttöpaikat...
 • Syke LajienLevinneisyys2 WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Lajien levinneisyys-ryhmään kuuluvan seuraavan Syken aineiston: Lintujen levinneisyyden raportointiaineisto 2019. Aineisto ei...
 • Syke AlueidenHallintaJaRajoitukset3 WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Alueiden hallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt -ryhmään kuuluvat seuraavat Syken...
 • Syke YleishyodyllisetPalvelut1 WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut -ryhmään kuuluvat seuraavat Syken aineistot: Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset...
 • Syke TuotantoJaTeollisuuslaitokset WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Tuotanto- ja teollisuuslaitokset-ryhmään kuuluvat seuraavat Syken aineistot: EU-rekisteri teollisten toimintojen...
 • TARKKA-karttapalvelu satelliittikuville / TARKKA map service for satellite im...

  [FI] TARKKA on Suomen ympäristökeskuksen (Syke) julkinen palvelu, jossa voi selata ja tarkastella Syken avoimia satelliittiaineistoja. Palvelun karttakäyttöliittymä esittää sekä...
 • VALUE –selainpohjainen valuma-alueiden rajaustyökalu

  VALUE -valuma-alueen rajaustyökalu on tarkoitettu jokapäiväiseen hyötykäyttöön valuma-aluetietoa vaativia tehtäviä helpottamaan. Value-työkalu on käytettävissä...
 • Syke AlueidenHallintaJaRajoitukset2 WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Alueiden hallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt -ryhmään kuuluvat seuraavat Syken...
 • Syke Geologia WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite II/Geologia-ryhmään kuuluvat seuraavat Syken aineistot: Pohjavesialueet. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn...
 • Maanmittauslaitoksen karttakuvapalvelu (WMTS)

  Palvelun kautta saa käyttöön ajantasaiset rasterimuotoiset perus-, maasto- ja yleiskartat sekä ilmakuvat. Palvelu on tarkoitettu WMS-standardia tukevien sovellusten käyttöön....
 • Syke Luonnonriskialueet WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Luonnonriskialueet-ryhmään kuuluvat seuraavat Syken aineistot: Tulvavaaravyöhykkeet, Tulvariskialueet. Aineistot eivät ole...
 • Syke SuojellutAlueet WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite I/Suojellut alueet-ryhmään kuuluvat seuraavat Syken aineistot: Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, Natura2000 sekä Erityislaeilla...
 • Syke LajienLevinneisyys1 WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Lajien levinneisyys-ryhmään kuuluvan seuraavan Syken aineiston: Lajein levinneisyyden raportointiaineisto 2019. Aineisto ei...
 • Lyijyhaulikieltoalueet

  Lyijyhaulikieltoalueet-aineisto kuvaa kosteikkoja ja niiden ympärille muodostettuja 100 m:n suojavyöhykkeitä, joilla lyijyhaulien käyttö ja kantaminen metsästyksessä on...
 • Syke YmparistontilanSeuranta WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Ympäristön tilan seurantalaitteet -ryhmään kuuluvat seuraavat Syken aineistot: Hydrologiset havaintopaikat, VHS seurantapaikat...
 • Syke Korkeus WMS

  WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite II/Korkeus-ryhmään kuuluvat seuraavat Syken aineistot: Järvien syvyysaineisto. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).