Dataset extent

Virtavesien lohikalakannat

Virtavesien lohikalakannat on aineisto, joka kuvaa lohikalakantojen esiintyvyyttä virtavesissä. Se on laadittu Syken tuottaman ranta10:n uomaverkoston ja VALUE-hankkeessa laadittujen uusien valuma-alueiden (ehdotus) ja Maanmittauslaitoksen tuottamien ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueiden rajojen pohjalta. Aineistot vastaavat 11.8.2020 tilannetta. Aineisto kattaa kaikki vähintään yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomat, joihin on myös lisätty muita vesienhoidollisesti merkittäviä uomia.

Aineisto on tuotettu Syken ja ELY-keskusten yhteistyönä. Syke tuotti tietomallin, johon ELY-keskukset täyttivät tiedot lohikalakantojen esiintyvyydestä. Aineistosta on tehty kaksi versioita, joiden ominaisuustietojen tarkkuudet vaihtelevat. Tarkempi aineisto on tarkoitettu ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön. Ominaisuustiedoiltaan suppeampi aineisto kuuluu Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0) ja on saatavissa Syken Avoin-tieto palvelussa.

Käyttötarkoitus: Aineistoa voidaan käyttää kaikessa maankäytön ja muun toiminnan suunnittelussa lohikalakantojen elinmahdollisuuksien parantamiseksi ja kantojen voimistamiseksi.

Lisätietoja aineistosta ja kalastusrajoituksista: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/VirtavesienLohikalakannat.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {E22D5675-EBA1-4441-8B7A-A222B5D464E5}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-04-08
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-03-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-11-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat lohi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat harjus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat taimen
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat siika
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat lohikalat
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat vaelluskalat
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat lohikalakannat
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat vaelluskalakannat
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat virtavedet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Ominaisuustiedoilta laajempi aineisto:Ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön/viranomaiskäyttöön Lähde: Syke ja ELY-keskukset

Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Ominaisuustiedoilta suppeampi aineisto: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke ja ELY-keskukset

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

11.8.2020 tilannetta vastaavat uomaverkoston uomat jaettiin ELY-keskuksille sen perusteella, minkä keskuksen alueelle uoman/vesistön sisältävä valuma-alue suurimmalta osin kuuluu. Jokaiselle ELY-keskukselle luotiin näistä uomista oma paikkatietoaineisto, johon tiedot lohikalakantojen esiintyvyyksistä tallennettiin. ELY-keskukset hyödynsivät lohikalakantojen tunnistamisessa saatavissa olevaa kalakantoja koskevaa tutkimustietoa. Kun tarvittavat tiedot oli täytetty, aineistot yhdistettiin valtakunnalliseksi koosteeksi. Tästä koosteesta laadittiin kaksi versiota, joista ominaisuustiedoiltaan tarkempi on tarkoitettu ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön ja ominaisuustiedoilta suppeampi kuuluu Syken avoimiin paikkatietoaineistoihin.