Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Tieriskirekisteri TSRR

Pohjavesitietojärjestelmän (POVET) liitännäisjärjestelmä Tieriskirekisteri (TSRR) sisältää tietoja pohjavesialueista, niillä kulkevista teistä ja riskipisteytetyistä ns. vedenottoalueista joita tie-vedenottamo -pareille voidaan muodostaa. Rekisterin tarkoituksena on ollut helpottaa liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten seurantaa ja yksilöidä ne vedenottamo- ja pohjavesialueet, jotka kiireellisimmin tarvitsevat toimenpiteitä liukkaudentorjunnan pohjavesiriskin vähentämiseksi.

Tieaineisto kattaa kaikki Liikenneviraston Tierekisterin luokitelluilla pohjavesialueilla kulkevat yleiset tiet.

Käyttötarkoitus: TSRR toimii Liikenneviraston (LiV) ja ympäristöhallinnon työvälineenä arvioitaessa tiesuolauksen pohjavesivaikutuksia ja yksilöitäessä alueita, joilla liukkaudentorjunnan pohjavesiriskin vähentämiseksi tarvitaan kiireellisimmin toimenpiteitä. Järjestelmällä on käyttäjiä ELYjen Y- ja L-vastuualueella sekä myös Liikennevirastossa.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {47A9B147-CC81-460F-976B-E3A2A756D15A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus/ Vesikeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto POVETtuki.syke [ at ] ymparisto.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-09-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2018-05-05
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Pohjavesiaineisto- SYKE, Tieaineisto- LiV
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto POVETtuki.syke [ at ] ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Protected sites
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-fi/avoin_tieto/kayttolupa_ja_vastuut

Osittain julkisuuslain (621/1999) 24.1 §:n 7 k mukaisesti salassa pidettäviksi tiedoiksi

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2013-11-26
Ajallisen kattavuuden loppu 2017-04-24
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Tieriskirekisteri (TSRR) sisältää tietoja pohjavesialueista, niillä kulkevista teistä ja riskipisteytetyistä ns. vedenottoalueista joita tie-vedenottamo -pareille voidaan muodostaa. Rekisterin tarkoituksena on ollut helpottaa liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten seurantaa ja yksilöidä ne vedenottamo- ja pohjavesialueet, jotka kiireellisimmin tarvitsevat toimenpiteitä liukkaudentorjunnan pohjavesiriskin vähentämiseksi.

Rekisterin pohja-aineistona toimii 1990-luvulla käytössä ollut Access -pohjainen järjestelmä, johon Tiehallinto ja ELY-keskukset tuottivat tietoja. Aineistoa on täydennetty ajantasaisilla tietiedoilla ja laajennettu Tierekisterin muutamilla tietokentillä.

Liikennevirasto tekee tieaineistoleikkauksen Tierekisteristä vuosittain maalis-huhtikuussa ajantasaisilla pohjavesialuerajauksilla ja toimittaa myös tietoja teiden liukkaudentorjunnasta AURA -rekisteristä ja HARJA-rekisteristä. Liukkaudentorjunnantiedot saadaan urakka-alueittain kullekin kunnossapitoluokalle eli ne eivät ole tiekohtaisia tietoja. Liikennevirastosta saatavat tiedot päivitetään vuosittain TSRR:ään.