Dataset extent

TARKKAn vertailuaikasarjat (satelliittihavainnot) / Reference timeseries in TARKKA (satellite observations)

[FI] Vertailuaikasarjoissa esitetyt satelliittihavainnot (EO) perustuvat asemaa ympäröivän, halkaisijaltaan enintään 930 metrin suuruisen pyöreän vertailualueen sisältä kerättyihin havaintoihin. Vertailualueesta on poistettu maa-alueet, joten vertailualueen koko ja muoto vaihtelevat asemittain etenkin pienillä järvillä ja lähellä rantaviivaa.

Kutakin vertailuasemaa vastaavalle vertailualueelle on laskettu EO-havainnoista statistiikat, joista TARKKAn vertailuaikasarjassa visualisoidaan mediaani ja 25/75-persentiilit. EO-havainnoista lasketut statistiikat taltioidaan STATUS-järjestelmän tietokantaan eikä niitä ole saatavilla rajapintapalveluna.


[EN] The satellite observations (EO) presented in reference timeseries are based on observations within a circular reference region centered at the nominal station location. The reference region is at most 930 meters by diameter. Areas covered by land are removed from the reference regions, hence the actual size and shape of the region varies by station, especially in small lakes and stations close to shoreline.

For each reference station, EO-statistics are computed within the corresponding reference region. The median and P25/P75-percentiles are visualized as a reference time series in TARKKA. The computed statistics values are stored in the STATUS-database and are not available via API-services.


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {732E454F-252E-4C29-BA06-253245E75A27}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-02-01
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2018-03-22
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana Water Framework Directive
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana freshwater
GEMET-asiasana inland water
GEMET-asiasana ecological assessment
GEMET-asiasana ecological status
GEMET-asiasana eutrophication
GEMET-asiasana monitoring
GEMET-asiasana turbidity
GEMET-asiasana temperature
GEMET-asiasana chlorophyll
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat status assessment
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat brownification
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat secchi depth
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

Lisätietoja

More info

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

[FI] Asemia on täydennetty 2019 ja 2021.


[EN] More stations have been added in 2019 and 2021.