Dataset extent

Suomen metsäkeskuksen puustomaski

Suomen metsäksekuksen puustomaskilla tarkoitetaan koko Manner-Suomen kattavaa paikkatietoaineistoa puustoisista alueista, jotka eivät sisälly metsäkeskuksen metsämaskiin. Metsämaskilla tarkoitetaan koko Suomen kattavaa paikkatietoaineistoa metsätalousmaasta (metsä-, kitu- ja joutomaa). Metsämaski sisältää myös luonnonsuojelualueet. Puustoinen alue on vähintään 0,05 hehtaarin kokoinen yhtenäinen alue, jolla puuston pituus uusimman latvusmallin mukaan on vähintään viisi metriä. Yhtenäisen puustoisen alueen sisällä olevia alle 0,05 hehtaarin avoimia alueita tai alueita, joilla puuston pituus on alle viisi metriä, ei eroteta pois puustoisesta alueesta. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aluemuotoiset rakennukset on poistettu puustomaskista viiden metrin vaikutusalueella. Puustomaski on vektorimuotoinen (polygon) paikkatietoaineisto, jonka koordinaattijärjestelmänä käytetään ETRS-TM35FIN (EPSG:3067). Jakeluformaattina käytössä OGC GeoPackage (1.2). Aineisto on ladattavissa maakunta-, kunta- sekä karttalehtitasolla.

Lisätietoa: https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/tietotuotekuvaus-puustomaski.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {C780AD3C-E8F4-44EB-9A6C-32E11543C72C}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-09-05
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-06-28
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Metsäkeskuksen asiakastuki
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto asiakastuki@metsakeskus.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana forest
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 lisenssillä (CC BY 4.0). Lisenssin kohteena olevia aineistoja voi käyttää vapaasti kaikin mahdollisin tavoin, edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Lisäksi on merkittävä, jos aineistoon on tehty muutoksia. Esimerkiksi: Sisältää Suomen metsäkeskuksen puustomaskin 06/2023.

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Tietolähde Metsämaski, latvusmallit Tiedon päivitysrytmi Kerran vuodessa alkuvuodesta, kun edellisen vuoden latvusmallit ovat käytettävissä. Luotettavuus Latvusmallit kertyvät nykyisessä keilauskierrossa kuuden vuoden ajalla Suomen kattavaksi. Vanhempien latvusmallien alueella poikkeamat maastosta voivat olla isoja.

Aineiston irrotusajankohta 08/2023