Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Ranta1milj - rantaviiva 1:1 000 000

Aineisto sisältää suurimmat järvet, joet sekä uloimpaan aluevesirajaan rajoittuvan Suomen merialueen. Järvet ja merirantaviiva sekä saaret on poimittu CORINE 2000 Maankäyttö/maanpeite (yleistetty 25 ha) aineistosta. Mukaan on otettu kaikki yli 5 km2 suuruiset järvet sekä ne järvet jotka yhdistävät jokiverkostoa. Merten saarista on valittu mukaan yli 1 km2 suuruiset saaret ja rantaviivaa on yleistetty. Aineistossa olevat joet on Vesipuitedirektiivin mukaiset pääjoet ja ne on digitoitu SYKEssä kuvaruutudigitoinnilla. Aineisto vastaa tarkkuudeltaan noin 1:1milj painetun kartan mittakaavaa.

Aineistolla ei ole varsinaisesti ikää, mutta sijaintitieto perustuu pääosin vuoden 2000 CORINE LC/LU aineistoon.

Käyttötarkoitus: Aineistoa voidaan käyttää vesistöjen visualisoimiseen ja A4-A3 koko Suomen kattavissa tulosteissa. Aineistoa ei suositella käytettäväksi paikkatietoanalyyseissa.

Lisätietoja: http://kkgeoportal/meta/sisainen/dokumentit/ranta1milj.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {BAE9C472-133D-476F-A895-B3AC948A0456}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2013-04-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-04-18
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-04-09
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Hydrography
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana lake
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voidaan käyttää vapaasti ja luovuttaa myös eteenpäin.

© SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Joki-kohteet on digitoitu SYKEssä käyttäen pohjakarttana Maanmittauslaitoksen lähestymiskarttoja. Joki-kohteet on valittu Vesipuitedirektiivin artikla 3:n mukaista raportointia varten ja ne edustavat Suomen suurimpia jokia (ns. pääjoet).

Järvi-kohteet on poimittu Corine LU/LC 2000 yleistetty 25 ha:n aineistostosta valitsemalla kaikki yli 5 km2 kokoiset järvet sekä ne järvet, jotka tarvitaan muodostamaan yhtenäinen verkosto jokien kanssa.

Merialue rajautuu uloimpaan aluevesirajaan. Rannikkoviiva ja yli 1 km2 kokoiset järvet on poimittu em. Corine-aineistosta ja viivaa on yleistetty.