Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Pohjavesitietojärjestelmä POVET

Pohjavesitietojärjestelmä sisältää tietoa kaikista Suomen luokitelluista pohjavesialueista, niiden VPD:n mukaisesta vesienhoidosta sekä ympäristöhallinnon pohjavesiasemilta. Pohjavesialueilta kootaan pohjaveden laatuun ja määrään liittyviä havaintotietoja sekä alueen tutkimuksiin, riskikohteisiin ja maankäyttöön liittyviä tietoja. Pohjaveden havaintotietoja on myös mm. havaintoputkista, kaivoista ja lähteistä jotka eivät sijaitse luokitelluilla pohjavesialueilla.

Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Aineisto kattaa koko Suomen pohjavesialueet.

Tuote sisältää ympäristöhallinnon luokittelemilta pohjavesialueilta ja ympäristöhallinnon pohjavesiasemilta kootut tiedot. Lisäksi järjestelmään on tallennettu tietoa pohjavesialueiden ja pohjavesiasemien ulkopuolella sijaitsevista yksittäisistä havaintopaikoista. Pohjavesiasemilta on tietoja koottu systemaattisesti vuodesta 1975 alkaen.

Paikkatietoaineisto päivitetään kaksi kertaa vuodessa (maaliskuu ja syyskuu).

Purpose of use: Tietojärjestelmä on suunniteltu ensisijaisesti ympäristöhallinnon käyttöön työvälineeksi. Pääosa tuotteen sisällöstä tarjotaan myös asiantuntijoille suunnatun Avoin tieto -palvelun kautta. Esimerkki tuotteen käytöstä: POVETista tarkastellaan pohjavesialueen tietoja tai havaintopaikan vedenlaatu- tai pinnankorkeustietoja.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {C594F22E-B642-434D-B6F2-6ECB03F760C7}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus / Vesivarat
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto POVETtuki.syke@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-05-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2017-12-19
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto POVETtuki.syke@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Geology
INSPIRE-teema Area management/restriction/regulation zones and reporting units
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
GEMET-asiasana water
GEMET-asiasana groundwater
GEMET-asiasana groundwater quality
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

Osa sisäisen version aineistosta luokiteltu on julkisuuslain (621/1999) 24.1 §:n 7 k mukaisesti salassa pidettäviksi tiedoiksi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE ja ELY-keskukset

Saantirajoitteet

no limitations

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2002-06-03
Ajallisen kattavuuden loppu now
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

N/A