Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Pisara - Vesien- ja merenhoidon tietojärjestelmä

Vesien ja merenhoidon tietojärjestelmä tulee kattamaan merialueet, pohjavedet ja pintavedet. Syksyllä 2021 järjestelmä on otettu käyttöön meriosion osalta.Seuraavina tulevat pohjavedet ja pintavedet vaiheittain.

Järjestelmän avulla tullaan hallitsemaan vesimuodostumien tila-arviota. Järjestelmä kokoaa tietoja useista eri tietolähteistä ja osa-järjestelmistä sekä tarjoaa alustan tietojen koostamiseksi ja visualisoimiseksi karttatyökalun ja graafien avulla.

Tavoitteena on tukea vesien- ja merenhoidon suunitteluprosessia mm. tila-arvion kokoamisessa, seurannassa, toimenpiteiden suunnittelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.

Järjestelmän avulla tullaan viestimään vesistöjen tilasta ja tukemaan päätöksentekoa.

Meriosio sisältää aluksi seuraavia osioita: - Automaattiset laskennat viidelle merenhoidon indikaattorille: a-kolorofylli, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, näkösyvyys, BBI pohjaeläinindeksi - Rantaroskien laskentatiedot vuodesta 2012 alkaen - Merenhoidon toimenpiteet 2016 - Vemala-mallin mukaiset kuormitustiedot merialueille - Havaintopaikka-tasoinen porautuminen vedenlaatutietoihin

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {E87B7F98-AAE3-4159-BEAE-2AAABC66445C}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto pisara-tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-10-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-10-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto pisara-tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
INSPIRE-teema Sea regions
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

-