Dataset extent

Paikkatietoanalyysien tuloksia

Corine maanpeite 2018-aineistojen tarkemmasta kansallisesta rasterista laskettuja analyyseja käyttäen avuksi jotakin seuraavista paikkatietoaineistoista: pohjavesialueet, valuma-alueet tai hallinnolliset rajat.

Corine maanpeite 2018-aineisto vastaa vuoden 2018 tilannetta; Hallinnolliset rajat vastaavat tilannetta tammikuussa 2020; Pohjavesialue-aineistossa on mukana ne alueet, jotka olivat ELY-keskusten tiedossa syyskuussa 2018.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon tehtävien tueksi

Lisätietoja: http://www.syke.fi/download/noname/%7B0D971FD7-D3D6-4E14-A89E-CA9C87EC1EF4%7D/40394

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {F039C4B7-7D3C-4EFA-99B0-C52091BC97B4}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki.syke [at] ymparisto.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli owner
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-03-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki.syke [at] ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Land cover
Resurssityyppi Muu järjestelmä tai aineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen HTTP://WWW.Syke.FI/FI-FI/AVOIN_TIETO/KAYTTOLUPA_JA_VASTUUT

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Paikkatietoanalyyseja on laskettu seuraavien aineistojen välillä, aineistot ovat Suomen ympäristökeskuksen tuottamia ellei toisin mainita: Corine maanpeite 20m kansallinen rasteri ja kuntarajat Corinen hierarkkisen luokittelun kaikilla neljällä tasolla. Kuntarajat ovat osa Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:100 000 -aineistoa. Corine maanpeite 20m kansallinen rasteri ja ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen toiminta-alueet Corinen hierarkkisen luokittelun kaikilla neljällä tasolla. ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen toiminta-alue-rajat ovat osa Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:100 000 -aineistoa. Corine maanpeite 20m kansallinen rasteri ja valuma-alueet, Corine-aineistosta on valittu ensimmäinen ja neljäs luokittelutaso ja valuma-alueaineistosta laskemiseen on käytetty sekä päävesistöalueita että kolmannen jakovaiheen mukaisia alueita. Corine maanpeite 20m kansallinen rasteri ja pohjavesialueet Corinen hierarkkisen luokittelun ensimmäisellä ja kolmannella luokittelutasolla erikseen pohjavesialueittain ja muodostumisalueittain. Näistä on tehty myös yhdistelmä.