Dataset extent

NDVI:n maksimiarvo v.2021

Vuotuinen normalisoitu kasvillisuusindeksi (NDVI) on kasvillisuusindeksi, joka lasketaan kaukokartoituksen avulla saatavan tiedon perusteella. Se kertoo vihreän kasvillisuuden määrän alueella. NDVI:n maksimi sisältää pikselin maksimiarvon kasvukaudelta toukokuusta lokakuuhun vuoden 2021 aikana.

Kasvillisuuden klorofylli imee voimakkaasti punaista näkyvää valoa, ja lehtien solurakenne heijastaa voimakkaasti tulevaa valoa lähi-infrapunassa. Siten kasvillisuuden peittämien alueiden NDVI on positiivinen. Vesialueilla on negatiivinen NDVI. NDVI kasvaa vihreän terveen kasvillisuuden määrän myötä pikselissä.

Aineiston pikselikoko on 10 m. Alkuperäiset NDVI-arvot, jotka vaihtelivat välillä -1 ja 1, skaalattiin välille 0 ja 200. Ennen NDVI:n maksimiarvojen arviointia kuukausittaisten yhdistelmien aukot täytettiin aiempien vuosien (2020, 2019) NDVI-arvoilla.

NDVI:n enimmäismäärää voidaan hyödyntää taustatietona sekä maanpeitteen ja luontotyyppien kartoituksessa sekä lajien levinneisyyden mallintamisessa. Aineisto on tuotettu FEO-projektissa.


The yearly NDVI maximum 2021

The yearly Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) maximum (NDVImax) has been produced by the FEO project. The dataset was calculated as the maximum of monthly NDVI composites from Sentinel-2 satellite images for the period May to October during the year 2021. Sentinel-2 image index mosaics (S2ind) of the NDVI were utilized as base data set.

Vegetation chlorophyll strongly absorbs red visible light, and the cell structure of leaves strongly reflects incoming light in the near-infrared. Thus, the NDVI of vegetated areas is positive. Water areas show a negative NDVI. The NDVI increases with the amount of green healthy vegetation within a pixel.

The pixel size of the dataset is 10 m. The original NDVI values, ranging between -1 and 1, were scaled between 0 and 200. Prior to the estimation of the maximum NDVI, gaps in monthly composites were filled with NDVI values from previous years (2020, 2019).

The maximum NDVI can be utilized as background information and in the mapping of land cover and habitat types and the modelling of species distribution.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {7048236B-D522-4867-8A16-1C9B6565E871}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-01-04
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-05-03
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Land cover
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana vegetation
GEMET-asiasana ecosystem
GEMET-asiasana habitat
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat NDVI
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuu

Lähde: Syke Source: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2021-05-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2021-10-31
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto laskettiin kuukausittaisten NDVI-komposiittien enimmäismääränä Sentinel-2-satelliittikuvista. Perustietona käytettiin NDVI:n Sentinel-2-kuvaindeksimosaiikkeja (S2ind). Ennen NDVI:n maksimiarvojen arviointia kuukausimosaiikkien aukot täytettiin aiempien vuosien (2020, 2019) NDVI-arvoilla.

NDVI lasketaan seuraavasti:

NDVI=(B8-B4)/(B8+B4)

missä B8 ja B4 ovat yläilmakehän heijastumia lähi-infrapuna- ja punaisella Sentinel-2-kanavalla. Sijainti hakemistossa..\feokk\distribution\NDVIMax\

--

The NDVImax is calculated from Sentinel-2 image index mosaics (S2ind) of the NDVI that have been developed as part of the Finnish Geospatial Platform project 2017-2019 (http://www.paikkatietoalusta.fi/en).

The NDVI is calculated as follows:

NDVI=(B8-B4)/(B8+B4)

where B8 and B4 are the Top-of-Atmosphere reflectances in the near-infrared and red Sentinel-2 image bands, respectively. Location: ..\feokk\distribution\NDVIMax\