Dataset extent

Monthly CDOM values from S3 OLCI

CDOM is an acronym for Colored Dissolved Organic Matter. CDOM represent a mixture of soluble organic compounds in water that affect the color of water through absorption of light. This dataset provides values for the absorption by CDOM (at 400 nm) estimated from Seltinel-3 OLCI data and visualized in Tarkka at 300 m resolution. The dataset is generated by processing the OLCI Level 1b data with the Baltic+ Atmospheric Correction processor and then utilizing a band ratio algorithm to derive CDOM. Individual images were then aggregated to monthly products. These maps cover the Northern Baltic Sea from April to September in 2017 to 2019.

The dataset was produced during the ESA funded Baltic+ SeaLaBio project.

This dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0).

Purpose of use: Scientific studies related to water quality and carbon dynamics.


WMS-palvelin/ WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso/ WMS layer: BP_EO_MR_WQ_OLCI_CDOM_monthly


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {F2CCE8AE-4C25-497F-B201-0B6457A73D6B}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-04-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-09-09
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana marine environment
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana monitoring
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat brownification
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

CDOM based on Sentinel-3 data: "Syke data, contains modified Copernicus data (year)"

More info


[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Sentinel-3-aineistoihin perustuva CDOM: "Syke-aineisto, sisältää muokattua Copernicus-dataa (vuosi)"

Lisätietoja

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2017-04-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2019-09-09
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Version 1.0 300 m resolution