Dataset extent

Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2017

VMI-aineiston tuottaja on Luonnonvarakeskus LUKE.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) kehitti niin sanotun valtakunnan metsien monilähteisen inventoinnin (MVMI) ja otti sen käyttöön vuonna 1990. Maastotietojen, satelliittikuvien ja muun numeerisen paikkatiedon avulla tuotetaan kuntakohtaiset metsävara-arviot ja karttamuotoisia metsävaratietoja. Suurimpaan osaan maata on tuotettu 9 kattavaa karttateemajoukkoa ja Lappiin 8. Uusimmassa, vuoden 2017 inventoinnissa on 45 eemaa, puutavaralajitilavuuksien lisäksi puulajeittaiset ja puusto-ositeittaiset biomassat.

Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990-1994; uusimmat ovat vuosilta 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 ja 2017. Metla päätti marraskuussa 2012 laittaa vuoden 2009 karttamuotoiset teemat avoimesti jaettavaksi ja vuoden 2017 tulokset ovat viides vapaaseen jakeluun tuleva karttajoukko. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) ja maa- ja metsätalous-ministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalvelut yhdistyivät vuoden 2015 alussa Luonnonvarakeskukseksi. Vuoden 2013 tulokset olivat ensimmäiset Luonnonvarakeskuksen julkaisemat MVMI-tulokset. Jatkossa uudet teemat tuotetaan yhden tai kahden vuoden välein. Karttamuotoiset aineistot ovat rasterimuodossa. Vuoden 2009 ja 2011 tulokset olivat 20mx20m hilassa, mutta vuoden 2013 tuloksissa siirryttiin 16mx16m hilaan. Tulokset ovat ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä.

Tulokset kattavat metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen Maanmittauslaitoksen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia kuin metsä-, kitu- ja joutomaata. Tämä käsiteltävän alueen määrittelevä luokitus on riippumaton estimoiduista teemoista. http://kartta.luke.fi/

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/LUKE_vmi2017.pdf http://www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi-moni.htm http://www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi10-maasto-ohje-06.pdf HTTP://KARTTA.LUKE.FI/

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {8232CCC2-DDEB-4AA0-A99D-92C5ED7B7F4B}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2019-09-17
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Luonnonvarakeskus LUKE
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto mvmi@luke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana forest
GEMET-asiasana land use
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Luonnonvarakeskuksella (Luke) on tekijänoikeus ja muut immateriaaliset oikeudet tuotteeseen. Tuotteen ylläpidossa on käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Tämä tuote on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tarkastele lisenssiä osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ tai lähetä kirje osoitteeseen Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Aineistoa käytettäessä on mainittava tuotteen tekijänoikeuden omistaja, ”©Luonnonvarakeskus, 2019” ja aineiston nimi, ”Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2017”. Tutkimuskäytössä aineiston metodinen kuvaus löytyy kohdassa "Viitteet" mainituista julkaisuista.

© Luonnonvarakeskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2000
Ajallisen kattavuuden loppu 2017
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Monilähteinen inventointi tehtiin Suomeen ensimmäisen kerran 1990-1994. Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990-1994; uusimmat ovat vuosilta 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 ja 2017. Metla päätti marraskuussa 2012 laittaa vuoden 2009 karttamuotoiset teemat avoimesti jaettavaksi ja vuoden 2017 tulokset ovat viides vapaaseen jakeluun tuleva karttajoukko. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) ja maa- ja metsätalous-ministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalvelut yhdistyivät vuoden 2015 alussa Luonnonvarakeskukseksi. Vuoden 2013 tulokset olivat ensimmäiset Luonnonvarakeskuksen julkaisemat MVMI-tulokset. Jatkossa uudet teemat tuotetaan yhden tai kahden vuoden välein. Karttamuotoiset aineistot ovat rasterimuodossa. Vuoden 2009 ja 2011 tulokset olivat 20mx20m hilassa, mutta vuoden 2013 tuloksissa siirryttiin 16mx16m hilaan. Tulokset ovat ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä. Tulokset kattavat metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen Maanmittauslaitoksen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia kuin metsä-, kitu- ja joutomaata. Tämä käsiteltävän alueen määrittelevä luokitus on riippumaton estimoiduista teemoista.

Prosessointihistoria: Prosessointi Syke:ssä: LUKE toimitti koko Suomen kattavat metsäteemat Syke:lle IMAGINE formaatissa koko maan kattavasti. Aineistot luettu Sykessä ArcMap file geodatabaseksi.