Dataset extent

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet (1994)

Suomi ulottuu pohjois-etelä suunnassa läpi boreaalisen havumetsävyöhykkeen. Se jaetaan neljään alavyöhykkeeseen, joiden rajat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Alavyöhykkeet jaetaan edelleen lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuuserojen määräämiin lohkoihin. Aineisto on digitoitu YM:n muistiosta nro 3/1994 Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden kuvaaminen (jako julkaistu myös Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelun tarve -työryhmän mietinnössä).

Käyttötarkoitus: Aineistoa käytetään taustakarttojen tuottamiseen ja karkeisiin analyyseihin.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Metsakasvillisuusvyohykkeet1994.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {E5585584-EB9C-44C4-9C2B-4C7F8D883DAE}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-26
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-05-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Bio-geographical regions
GEMET-asiasana biogeographical region
GEMET-asiasana forest
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Syke, YM, ELYt, AVIt, ARA sisäinen käyttö.

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1994-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineistoon digitoitu YM:n muistion nro 3/1994 Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden kuvaaminen perusteella kuvaruudulta. Suomen rajat pohjautuvat Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen kuntajakoon 1:100 000, 2013, johon on Sykessä lisätty merenrantaviiva ja suurimmat Itämeren saaret Syken omasta rantaviiva-aineistosta. Käyttö aineiston tarkkuuden puitteissa. Sijainti: GEO.BiolMaantAluejaot