Dataset extent

MAVIn peltolohko-cd

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {DEA19309-FD84-4312-97B4-30EE6A8EE3C1}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-03-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana arable farming
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Peltolohko-CD on tekijänoikeuslain 1 luvun 9 §:n nojalla tekijänoikeudesta vapaa. Julkisuuslain ja maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) nojalla CD:n sisältö on julkista tietoa.

© Ruokavirasto

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 5000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka farming
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2016-04-15
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Peltolohkorekisteriin on digitoitu ns. aktiiviset lohkot, eli lohkot joille on rekisterin olemassaoloaikana haettu pinta-alaperusteista tukea. Maataloustuotannosta aiemmin pois jääneitä alueita tai alueita, joille pinta-alaperusteista tukea ei haeta, ei ole digitoitu. Digitoituja rajoja ei tietoaineistosta poisteta, vaikka alueita jäisikin pois maataloustuotannosta. Aineiston digitoinnissa taustaaineistona on käytetty ortoilmakuvaa joka digitointihetkellä yleensä on ollut 1-3 vuoden ikäistä. Käytettyjen ortoilmakuvien pikselikoko on 0,5 – 1m ja sijaintitarkkuus 2,5m. Peltolohko-cd:n nimi on vuodesta 2018 lähtien Peltolohko-usb (vuoden 2017 data).

\data\maataloustuki\Peltolohko_cd.gdb

ELY = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jossa lohko sijaitsee KNRO = Kunta jossa lohko sijaitsee TILTU = Vuonna 2012 lohkoa hallinnoineen tilan tilatunnus (voi sisältää ”tyhjä” arvoja) LOHKO = Peruslohkon hallinnollinen yksilöivä tunnus PINTA_ALA = Peruslohkon KKJ3 (YKJ) koordinaatistossa määritetty pinta ala aareina 2. desimaalin tarkkuudella. YMPARYS = Peruslohkon ulkorajan pituus metreinä MKLAJI= Peruslohkon maankäyttölaji TILATUKI= Peruslohkon tilatukiominaisuus KORVKELP= Peruslohkon korvauskelpoisuus YHTEYSTYYPPI = Peruslohkon yhteystyyppi (kytkentä tilaan, joka on hakenut tukea peruslohkolle)