Dataset extent

Maastotietokannan koosteet

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto ja se koostuu erilaisista kohderyhmistä kuten liikenneväylistä, rakennuksista ja maankäytöstä.

Tällä hetkellä Sykessä on tarjolla seuraavat koosteet: suot, pellot, kalliot, rautatiet, lähteet ja vesikuopat, rakennukset, kaatopaikat, johtoverkko, matalat vesialueet (vetiset alueet), kaislikot, varvikot, korkeuskäyrät, syvyyskäyrät, urheilu- ja virkistysalueet, louhokset, maa-aineksenottolaueet, taajaan rakennetut alueet, polut ja talvitiet, puistot, tuulivoimalat, vesikivet, autoliikennealueet, varastot, täytemaat, lentokenttäalueet, satama-alueet, metsämaan kasvillisuus, metsämaan muokkaus, avoin metsäma, altaat, järvet, virtavedet ja meri. Tarkemmat kuvaukset koosteista voi lukea: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MaastotietokannanKoosteet.pdf

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön

Lisätietoja: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastotietokanta-0 https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/03/Maastotietokohteet_0.pdf http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/12/maastotietokanta_kohdemalli.xlsx

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {E5F305C9-26EE-4788-A684-72293D6A15CF}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-06
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-05-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Maanmittauslaitos
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto myynti@maanmittauslaitos.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Elevation
INSPIRE-teema Land cover
INSPIRE-teema Buildings
INSPIRE-teema Land use
INSPIRE-teema Utility and governmental services
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Maastotietokanta kuuluu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, ja on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi. Lähdemerkintä: Maastotietokanta, lähde: Maanmittauslaitos 04/2024.

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka farming
Aineiston/järjestelmän aiheluokka elevation
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2012-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2022-03-01
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Sykessä on tehty koosteita vuosien 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023 ja 2024 Maastotietokannoista. Kaikki tänä aikana tuotetut koosteet ovat edelleen saatavilla, kaikkina vuosina ei ole tuotettu kaikkia metatiedossa listattuja koosteita.