Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Leväkukinta

Leväkukinta niminen tietojärjestelmä sisältää vesiviranomaisten kokoamaa tietoa leväesiintymistä ja niiden aiheuttajista (valtalajit). Tietoja on tallennettu 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Tiedot perustuvat sekä yleisöilmoituksiin ja niiden yhteydessä toimitettuihin levänäytteisiin että systemaattiseen silmämääräisiin havaintoihin perustuvaan seurantaan näytteineen, josta saatuja tuloksia on tallennettu vuodesta 1998 lähtien.

Järjestelmä korvaa aiemman levähaitta nimisen järjestelmän.

Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Purpose of use: Aineistoa käytetään ympäristöhallinnon levätilanteen tiedottamisen tarpeisiin. Aineiston perusteella voidaanantaa yleisölle tietoja paikallisista leväesiintymähavainnoista ja voidaan arvioida sinilevien yleisyyttä, esiintymisen ajoittumista ja massaesiintymisiä muodostavia lajeja suomalaisissa vesissä.

More information: Erikoistutkija Marko Järvinen, SYKE, Vesikeskus

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {C8A7D4C5-FBCE-4CD5-A0D5-5E9C01BE696C}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto jouko.rissanen@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2018-10-09
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-06-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto jouko.rissanenat]ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
GEMET-asiasana biology
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE ja ELY-keskukset

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2010-06-29
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

N/A