Dataset extent

Laserkeilaimen kaiun intensiteetti (1m) (FEO)

Intensiteettiaineisto (1m) on tuotettu MML:n laserkeilausaineisto 5p:stä FEO-hankkeessa vain muutamilta laserkeilauksen 5p tuotantoalueilta. Intensitettiaineistossa kerrotaan pikselin (1 x 1 metriä) intensiteetin arvo. Arvot ovat välillä 0-65535, käytännössä 0-3449. Arvo kuvaa laserpulssin voimakkuutta kyseisessä pikselissä/pisteessä, arvo on suhteellinen. Intensiteetin voimakkuus riippuu heijastavan pinnan koostumuksesta, johon vaikuttaa mm. kuvausajankohta ja vallitseva säätila.

Tuotantoalueet nähtävissä kattavasti MML:n palvlusta: https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus.

HUOM! Alkuperäisen pistepilven tiheyttä on tarkoituksellisesti heikennetty (=laatu heikkoa) rajavyöhykkeellä ja puolustusvoimien hallinnoimilla alueilla. Tästä syystä näillä alueilla rastereiden laadussa esiintyy huomattavia puutteita.

Käyttötarkoitus: ympäristön tila, maanpeite, maankäyttö, FEO

Lisätietoja: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laser-scanning-data-5-p

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {95EA1B50-2745-4F36-9908-35C25069B550}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-02
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-11-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-01-22
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana environmental monitoring
GEMET-asiasana vegetation cover
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston jakelu vain ympäristöhallinnon sisällä. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta 5p, jonka käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymisen. Käyttöehdot https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilausaineistot/kayttoehdot

Lähde: Syke (perustuu Maanmittauslaitoksen aineistoon)

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2022-11-15
Ajallisen kattavuuden loppu 2022-11-15
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Lähdeaineisto: Intensiteettiaineisto (1m) on tuotettu MML:n laserkeilausainesto 5p:sta: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laser-scanning-data-5-p. Laserkeilausaineisto 5p:n käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymisen. Käyttöehdot https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilausaineistot/kayttoehdot

MML:n suojatulta FTP-palvelimelta luetut laz tiedostot (ruutukohtaisia 1x1 km) on tallennettu Syken palvelimelle. Aineiston käsittely on tehty seuraavasti (toteutus python scriptillä, komennot ArcGIS:n geoprosessointeja): 1) Alkuperäinen laz tiedosto muuttettu las-formaattiin (LAStools) 2) Las-formaatissa oleva tiedosto muunnettu zlas-formaattiin (by ESRI) 3) Zlas tiedostosta tehty LAS DATASET 4) LAS DATASET:sta tehty featurelayerit: I) Laser dataset (poiminnat:class_code="", return_values="" => kaikki pisteet mukana) 5) LAS DATASET:n muuntaminen rasteriksi (parametrit: 'INTENSITY','BINNING AVERAGE SIMPLE') => lopputuotteena ykisttäisen ruudun Intensiteetti. Lopussa ykisttäisten ruutujen rasterit luettu Raster Catalog:ksi ja Raster Catalog:sta Raster Dataset:ksi (=lopputuote). Lopputuote tallennttu 32 bittisenä (8 bittisenä sävyarvot liian suppeita).

Rasterin pixel value kuvaa kyseisen pikselin (1 x 1 metriä) intensiteettiä. Arvot ovat välillä 0-65535, käytännössä 0-3449. HUOM! Aineistossa intensiteetin arvo kuvaa kyseisen ajankohdan ja alueen intensiteettiä, mm. säätila ja ajankohta vaikuttaa kohteen intensiteetin arvoihin. Koko aineistoa EI TULE käyttää analysoinnin pohjana!!!