Dataset extent

Laserkeilaimen kaiun intensiteetti

Intensiteettiaineisto on tuotettu MML:n muunnostietopalvelusta ladatusta laserpisteaineistosta.Intensitettiaineistossa kerrotaan pikselin (2 x 2 metriä) intensiteetin arvo. Arvot ovat välillä 0-65535, käytännössä 0-3449. Arvo kuvaa laserpulssin voimakkuutta kyseisessä pikselissä/pisteessä, arvo on suhteellinen. Intensiteetin voimakkuus riippuu heijastavan pinnan koostumuksesta, johon vaikuttaa mm. kuvausajankohta ja vallitseva säätila. Vuoden 2019 päivityksessä luettiin myös kaikki MML:ssa automaattisesti luokitellut pistepilviaineistot (aikaisemmin vain steromallinnetut). Nämä automaattisesti luokitellut aineistot erottaa stereomallinnetuista siitä, että niiden nimessä (gdb, raster) on laatu2, karttakäyttöliittymässä aineiston nimen lopussa on '_laatuII'.

Viimeisin päivitys on tehty (tiedot luettu MML:n tietopalvelusta) tammikuussa 2021 (viim. pvm 11.1.2021) - puuttuneet ruudut 'Lapin niskasta', ovat ns. laatu2-aineistoa.

Kattavuus: lähes tulkoon koko Suomi. Lapissa rajavyöhykkeellä on puutteita sekä Kokkolan saaristossa muutama ruutu puuttuu.

HUOM! Alkuperäisen pistepilven tiheyttä on tarkoituksellisesti heikennetty (=laatu heikkoa) rajavyöhykkeellä ja puolustusvoimien hallinnoimilla alueilla. Tästä syystä näillä alueilla rastereiden laadussa esiintyy huomattavia puutteita.

Käyttötarkoitus: ympäristön tila, maanpeite, maankäyttö,

Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {A47617C9-E93A-4000-8DE0-7E74707C7ED4}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-01-22
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2017-03-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-01-22
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana environmental monitoring
GEMET-asiasana vegetation cover
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston jakelu vain ympäristöhallinnon sisällä. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta 0,5p, joka on Maanmittauslaitoksen avointa aineistoa. Laserkeilausaineistoa 0,5p saa käyttää CC 4.0-lisenssin mukaisesti: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/avoimen

Lähde: Syke (perustuu Maanmittauslaitoksen aineistoon)

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2008-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2021-01-22
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Lähdeaineisto: Intensiteettiaineisto on tehty MML:n sivuilta ladatusta laserkeilausainestosta: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto Laserkeilausaineiston päivittäminen: https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu

Prosessointihistoria: MML:n latauspalvelusta luetut laz tiedostot (ruutukohtaisia) on tallennettu Syken palvelimelle, Aineiston käsittely on toteutettu seuraavasti (totetus python scriptillä, komennot ArcGIS:n geoprosessointeja): 1) Alkuperäinen laz tiedosto muuttettu las-formaattiin (LAStools) 2) Las-formaatissa oleva tiedosto muunnettu zlas-formaattiin (by ESRI) 3) Zlas tiedostosta tehty LAS DATASET 4) LAS DATASET:sta tehty featurelayerit: I) Laser dataset (poiminnat:class_code="", return_values="" => kaikki pisteet mukana) 5) LAS DATASET:n muuntaminen rasteriksi (parametrit: 'INTENSITY','BINNING AVERAGE SIMPLE') => lopputuotteena ykisttäisen ruudun Intensiteetti. Lopussa ykisttäisten ruutujen rasterit luettu Raster Catalog:ksi ja Raster Catalog:sta Raster Dataset:ksi (=lopputuote). Lopputuote tallennttu 32 bittisenä (8 bittisenä sävyarvot liian suppeita).

Rasterin pixel value kuvaa kyseisen pikselin (2 x 2 metriä) intensiteettiä. Arvot ovat välillä 0-65535, käytännössä 0-3449. HUOM! Aineistossa intensiteetin arvo kuvaa kyseisen ajankohdan ja alueen intensiteettiä, mm. säätila ja ajankohta vaikuttaa kohteen intensiteetin arvoihin. Koko aineistoa EI TULE käyttää analysoinnin pohjana!!!