Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Koekalastusrekisteri (Nordic-verkot, Coastal-verkot, sähkökoekalastus)

Koekalastusrekisteri on tietojärjestelmä kalaseurantatietojen hallintaan Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietojärjestelmäympäristössä. Järjestelmä ei ole käytettävissä SYKEn Avoin tieto -palvelussa. Rekisteri on kolmiosainen eli järjestelmään sisältyy 1) sisävesillä tehtyjä Nordic-verkkoaineistoja ja 2) rannikkoalueilla tehtyjä Coastal-verkkoaineistoja sekä 3) virtavesissä tehtyjä sähkökoekalastusaineistoja.

Sähkökoekalastusaineistot pääosin vuodesta 2007 lähtien.

Koekalastusrekisteri on tarkoitettu kalatalousviranomaisille vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) toimeenpanon ja direktiivin mukaisten kalaseurantojen tietojen hallintaan sekä kalavesien käytön ja hoidon järjestelyihin liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi rekisteri palvelee tutkimushankkeita.

Lisätietoa: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/osallistu-kalatutkimukseen/koekalastusrekisteri/

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {38B733ED-CC00-4A50-A0B1-7504D691E6F0}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Tietokeskus / Ympäristötietojärjestelmät
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto paivi.korhonen@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli originator
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2012-10-30
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Luonnonvarakeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto Ari.Saura@luke.fi; Mikko.Olin@luke.fi; Jukka.Ruuhijarvi@luke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Species distribution
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa käytettäessä lähde on aina mainittava. Käyttöehdot perustuvat suorakäyttösopimukseen Luonnonvarakeskuksen (ent. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen) ja Suomen ympäristökeskuksen välillä (SYKE-2009-T-32)

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1997-10-09
Ajallisen kattavuuden loppu now
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Rekisteri sisältää Luonnonvarakeskuksen (Luke, aiemmin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL) koekalastusten, kalataloudellisten velvoitetarkkailujen (vesialan konsultit), vesipuitedirektiivin perusseurantojen sekä yliopistojen tutkimushankkeiden standardimenetelmillä tuottamia tietoja.

Rekisteriin on siirretty vuonna 2010 aiemmin Ahvenanmaalla ruotsinkieliseen tietokantaan tallennetut Coastal-verkkokoekalastusaineistot (vuosilta 2002-2009).