Dataset extent

Kertymärekisteri KERTY

Kertymärekisteriin kootaan tietoa sedimentteihin (mukaan lukien sedimentaatio ja ruoppausmassat), eliöihin, passiivikeräimiin ja maaperän eri jakeisiin kertyneistä haitallisista aineista. Tietosisältö koostuu ympäristön tilan seurannoissa, kartoituksissa ja tutkimuksissa, velvoitetarkkailuohjelmissa, pilaantuneiden maiden kartoituksen ja kunnostamisen yhteydessä sekä sedimenttien ravinnetutkimuksissa kerätystä pitoisuusaineistosta sekä sen taustalla olevista määritys-, näyte-, paikka ja muista taustatiedoista.

Tietoja on 1960-luvulta lähtien. Tietojärjestelmä on otettu käyttöön 26.05.2010. Aineisto kuuluu Syken avoimiin aineistoihin.

Käyttötarkoitus: Ympäristöalan asiantuntijoiden käyttöön.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {FF5FE8B1-B2BC-44C7-8A47-744F0A522CD2}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Kulutuksen ja tuotannon keskus/Haitallisten aineiden yksikkö
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto sirkku.tuominen@syke.fi; katri.siimes@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-08-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2010-04-07
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi creation
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2010-05-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Kulutuksen ja tuotannon keskus/Haitallisten aineiden yksikkö
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto sirkku.tuominen@syke.fi; katri.siimes@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
GEMET-asiasana pollutant concentration
GEMET-asiasana sediment
GEMET-asiasana marine biota
GEMET-asiasana aquatic organism
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1960-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Järjestelmään on tallennettu aineistoa useammista nykyistä rekisteriä edeltävistä järjestelmistä aina 1960-luvulta lähtien. Kertymärekisteriin on tallennettu myös vanhoja aineistoja, jotka eivät aikaisemmin ole sisältyneet mihinkään tietojärjestelmään. Aikaisempien järjestelmien tietosisällöt ja rakenteet ovat poikenneet nykyisestä, joten vanhemmissa näyte- ja paikkatiedoissa saattaa esiintyä puutteita ja paikkojen sijainnissa pientä epätarkkuutta. Kertymärekisteri on otettu käyttöön 26.05.2010, mistä lähtien tiedot tallennetaan ajantasaisesti.

Tietojärjestelmän tiedot ovat peräisin ympäristöviranomaisilta ja julkisen valvonnan alaisilta toimijoilta.