Dataset extent

Kasvillisuuden korkeus (2 m)

Kasvillisuuden korkeuden aineisto on tuotettu MML:n muunnostietopalvelusta ladatusta laserpisteaineistosta. Kasvillisuuden korkeuden aineistossa kerrotaan pikselin (2 x 2 metriä) kasvillisuuden korkeus. Arvot ovat välillä 0-249 desimetriiä. Vuoden 2019 päivityksessä luettiin myös kaikki MML:ssa automaattisesti luokitellut pistepilviaineistot (aikaisemmin vain steromallinnetut). Nämä automaattisesti luokitellut aineistot erottaa stereomallinnetuista siitä, että niiden nimessä (gdb, raster) on laatu2, karttakäyttöliittymässä aineiston nimen lopussa on '_laatuII'.

Viimeisin päivitys on tehty (tiedot luettu MML:n tietopalvelusta) tammikuussa 2021 (viim. pvm 11.1.2021) - puuttuneet ruudut 'Lapin niskasta', ovat ns. laatu2-aineistoa.

Kattavuus: lähes tulkoon koko Suomi. Lapissa rajavyöhykkeellä on puutteita sekä Kokkolan saaristossa muutama ruutu puuttuu.

HUOM! Alkuperäisen pistepilven tiheyttä on tarkoituksellisesti heikennetty (=laatu heikkoa) rajavyöhykkeellä ja puolustusvoimien hallinnoimilla alueilla. Tästä syystä näillä alueilla rastereiden laadussa esiintyy huomattavia puutteita.

Käyttötarkoitus: ympäristön tila, maanpeite, maankäyttö,

Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {1E475B83-C511-46F8-9B9C-3A29B261365C}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-02
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2017-03-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-01-22
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana environmental monitoring
GEMET-asiasana vegetation cover
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston jakelu vain ympäristöhallinnon sisällä. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta 0,5p, joka on Maanmittauslaitoksen avointa aineistoa. Laserkeilausaineistoa 0,5p saa käyttää CC 4.0-lisenssin mukaisesti: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/avoimen

Lähde: Syke (perustuu Maanmittauslaitoksen aineistoon)

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2008-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2021-01-22
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Lähdeaineisto: Kasvillisuuden korkeuden aineisto on tehty MML:n sivuilta ladatusta laserkeilausainestosta: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto Laserkeilausaineiston päivittäminen: https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu

Prosessointihistoria: MML:n latauspalvelusta luetut laz tiedostot (ruutukohtaisia) on tallennttu Syken palvelimelle, Kasvillisuuden korkeuden aineiston käsittely tapahtuu seuraavasti (totetus python scriptillä, komennot ArcGIS:n geoprosessointeja): 1) Alkuperäinen laz tiedosto muuttettu las-formaattiin (LAStools) 2) Las-formaatissa oleva tiedosto muunnettu zlas-formaattiin (by ESRI) 3) Zlas tiedostosta tehty LAS DATASET 4) LAS DATASET:sta tehty featurelayerit: I) Kasvillisuuden dataset (pominnat: class_code="3;4;5", return_values="1") II) Maanpinnan dataset (poiminnat: class_code="2", return_values="'Last Return'") 5) LAS DATASET:n muuntaminen rasteriksi: I) Kasvillisuuden rasteri (parametrit: 'ELEVATION','BINNING MAXIMUM SIMPLE') II) Maanpinnan rasteri ('parametrit: ELEVATION', 'BINNING AVERAGE NATURAL_NEIGHBOR') 6) Minus (Kasvillisuus rasteri - Maanpinta rasterit) 7) ExtractByAttributes (Minus rasteri; poimitaan arvot välillä 0-25) 8) Arvot kerrotaan 10:llä ja lopullinen rasteri muutetaan8-bittiseksi (unsigned), jolloin lopullisessa aineistostossa kasvillisuuden korkeudet ovat desimaaleina, ja korkeuin kasvillisuuden korkeuden arvo on 249 dm (24.9 metriä) => lopputuotteena ykisttäisen ruudun kasvillisuuden korkeus. Lopussa ykisttäiset ruutujen rasterit luettu Raster Catalog:ksi ja Raster Catalog:sta Raster Dataset:ksi (=lopputuote)

Rasterin pixel value kuvaa kyseisen pikselin (2 x 2 metriä) kasvillisuuden korkeutta. Arvot ovat välillä 0-249, ovat desimetrejä. HUOM! Arvot ovat suuntaa antavia!!! Lasermittaus tehty vuosina 2008-2019.