Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Kallioperä 1:1 000 000

Kallioperä 1:1 000 000 -aineiston on tuottanut GTK. Kallioperä 1:1 000 000 aineisto valmistui vuonna 1997 tarkoituksena koota viimeisin kallioperätieto yhteen ja tuottaa siitä painettava kartta. Kallioperä – Berggrund – Bedrock of Finland 1 : 1 000 000 kuvaa Suomen kallioperän kivilajit ikäryhmissä, tektonisina yksikköinä ja jaettuna seuraaviin pääalueisiin: Lapin Granuliittivyöhyke ja Inari kompleksi, Karjalainen Pääalue, Svekofennialainen Pääalue ja Kaledonialainen pääalue. Näitä nuoremmat kivet, Mesoproterotsooiset, Neoproterotsooiset ja Paleotsooiset, esitetään ikäryhmittäin. Kartta-aineisto sisältää myös alkalikivet, karbonatiitit ja kimberliitit, sekä meteoriitti-iskemät. Erillisinä tiedostoina ovat geologiset rakenteet, metamorfiset ominaisuudet sekä juonet. Kartta-aineisto koottiin ja muokattiin aiemmin valmistuneista kallioperäaineistoista yhtenäiseksi paikkatietoaineistoksi. Kartta-aineistoa tarkennettiin ja täydennettiin puuttuvilta osin lentogeofysiikan aineistojen avulla. Maastotarkastuksia tehtiin erityisesti pääaluerajoilla.Kallioperä – Berggrund – Bedrock of Finland 1 : 1 000 000 aineisto sisältää kivilajialueet, granuliittialueet ja pääalueet alueina, juonet, tektoniset rakenteet, litologiset suuntaukset, kimberliittiprovinssit ja pääalueiden rajat viivoina sekä meteoriitti-iskemät pisteinä.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID 75839cb0-713d-418c-92d0-44bf216aa572
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 1997-01-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Geologian tutkimuskeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto geodata@gtk.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Geology
GEMET-asiasana geology
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston käyttömittakaava on 1: 1 000 000.

CC 4.0 Nimeä Kansainvälinen

© Geologian tutkimuskeskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka geoscientificInformation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Kallioperä 1:1 000 000 lähtöaineistona käytettiin seuraavia kartta-aineistoja: Pohjoiskalottiprojektin kallioperäkartta 1:1000 000 (1987), Lapin vulkaniittiprojektin kallioperäkartta aineisto, Mid Norden projektin kallioperäkartta 1:1000 0000 (1996), Suomenlahden ympäristön kallioperäkartta 1:1000 000 (1994) ja GGT projektin kallioperäkartta 1:1000 000. Aineistoa yleistettiin GTK:n eri kartoitushankkeiden kartta aineistoista, mm. 1:100 000 kallioperäkartoista (1946 1997) tai 1:400 000 kallioperäkartoista (1900 1980). Näitä aineistoja täydennettiin viimeisimmillä saatavilla olleilla geologisilla kartoitus- ja tutkimusaineistolla.