Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Järvirekisteri

Järvirekisteri sisältää tietoa Suomen järvistä. Kaikista yli 1 ha kokoisista vedenkokoumista on tallennettuna perustiedot (järven nimi ja valuma-aluejaon mukainen tunnus, sijaintitietoa, vesipinta-ala ja rantaviivan pituus). Lisäksi rekisteriin on tallennettu tiedot mm. syvyyskartoitustilanteesta sekä fysiografiset tunnusluvut syvyyskartoitustyön edistyessä. Fysiografiatiedot perustuvat vanhempien syvyyskartoitusten osalta graafisiin määrityksiin (epätarkkuutta), mutta 1990-luvulla ja sen jälkeen tehdyissä paikkatietoaineiston ja -välineiden avulla tehtyyn määritykseen.

Järjestelmään pääsee Hertta ja SYKEn Avoin tieto -palveluiden kautta. Avoin tieto -palvelun kautta saatava aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Alkuperäinen järviluettelo, johon rekisteri pohjautuu on tehty 1980-luvun lopussa. Järvien pinta-alat, rantaviivan pituudet ja sijaintipisteet on päivitetty vuonna 1999 perustuen peruskartan numeeriselle rantaviiva-aineistolle Suomen ympäristökeskuksessa tehtyyn luokitteluun. Pinta-ala- ja rantaviivan pituustiedoissa on rinnakkain sekä 1:20000 peruskartan rantaviiva-aineiston, että ranta10 (1:10000 mittakaava) mukaiset arvot. Luotaustiedot vuodesta 1972 lähtien.

Purpose of use: Antaa tietoa vesistöseurantoihin, -tutkimuksiin, ja kunnostuksiin. On perusaineistona vesiensuojelutoimenpiteiden ja -suunnitelmien teossa. Toimii syvyyskartoitustyön seurannan välineenä.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {E4505311-A27A-4CD5-B207-89EFEEFE48CF}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto jari.hakala@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-07-02
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2012-05-07
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus /Vesikeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto jari.hakala@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Hydrography
GEMET-asiasana water
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2000-07-04
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Rekisterin tietojen perustana ovat numeerisiin ja graafisiin kartta-aineistoihin perustuvat selvitykset, lähinnä suurjärvien osalta osittain myös kirjallisuuslähteet.

Processing history: Alkuperäinen järviluettelo, johon rekisteri pohjautuu on tehty 1980-luvun lopussa. Järvien pinta-alat, rantaviivan pituudet ja sijaintipisteet on päivitetty vuonna 1999 perustuen peruskartan numeeriselle rantaviiva-aineistolle Suomen ympäristökeskuksessa tehtyyn luokitteluun. Luotaustiedot vuodesta 1972 lähtien.