Dataset extent

Itämeren vuosittainen leväkooste (Sentinel-3, Sentinel-2 & Landsat-8/9) 2017– / Yearly algae composites of the Baltic Sea (Sentinel-3, Sentinel-2 & Landsat-8/9) 2017–

[FI] Vuosittainen Itämeren avomerialueen pintaleväkooste yhdistetään kesäkauden päivittäisistä havainnoista. Tämä kuvaus kattaa aineistot vuodesta 2017 eteenpäin. Pintalevälautoista tehdään neliluokkainen tulkintakartta, joka kuvaa pintalevän esiintymistodennäköisyyttä tietyllä alueella. Kartan luokat ovat 1) ei pintalevää, 2) mahdollista, 3) todennäköistä sekä 4) varmaa pintalevää. Kooste kuvaa suurinta havaittua levän määrää kesä-elokuun aikana kullakin alueella. Vuosittainen kooste kokoaa yhteen Itämeren pääaltaan, Selkämeren ja Suomenlahden pintalevähavainnot kesä-elokuun ajalta.

Koosteet vuodesta 2018 alkaen ovat ~0,003° maastoerotuskyvyllä (n. 370 m × 180 m). Vuoden 2017 kooste on karkeammalla maastoerotuskyvyllä (0,009°, n. 1 000 m × 500 m).

Päivittäiset pintalevähavainnot perustuvat Sentinel-3 OLCI-satelliitti-instrumentin eri aallonpituusalueiden havaitseman veden pintakerroksesta lähtevän heijastuksen voimakkuuteen, joka on sinileväalueilla erilainen kuin levättömillä vesialueilla. Vuodesta 2020 alkaen koosteeseen on otettu mukaan myös Sentinel-2 MSI-satelliitti-instrumentin havainnot, joten aineisto kattaa tarkemmin myös rannikon läheiset alueet. Vuodesta 2022 alkaen koostetta on täydennetty myös Landsat-8- ja Landsat-9-satelliittien OLI- ja OLI-2-instrumenttien aineistoista tehdyillä levälauttatulkinnoilla.

Aineiston käyttötarkoitus: Itämeren vedenlaadun seuranta, levätiedotus.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] The annual composite of phytoplankton surface blooms are made from daily surface algal bloom observations during the summer period. The algal rafts are converted into a four-class interpretation map representing the probability of the occurrence of surface algal blooms in a particular area. The algal classes are (1) none, (2) potential, (3) likely, and (4) evident surface algae. Seasonal composites represent the maximal state of the algae blooms from June to August. The composites since 2018 are at ground resolution of ~0.003° (approx. 370 m × 180 m). The composite of 2017 is of coarser ground resolution (0.009°, approx. 1,000 m × 500 m).

Surface algae bloom areas can be separated from non-algal areas based on the reflectance observed by the Sentinel-3 satellite series OLCI-instrument. The method uses various wavelength bands observed by the satellite, which differ between cyanobacterial areas and areas without cyanobacteria. Since 2020, the composite has also included material from the Sentinel-2 MSI satellite instrument. Starting in 2022, the composite has also been supplemented with interpretations made from data from the OLI and OLI-2 instruments of the Landsat-8 and Landsat-9 satellites. This allows the dataset to cover the areas closer to shoreline better.

Purpose of use: Monitoring of water quality in the Baltic Sea, algal watch.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer, (vuodet aineistossa/years in data 2017 -> ): eo:EO_SEASONAL_ALGAE


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {42D63482-350E-4149-8606-145AFFC0E388}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-04-08
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Palvelun päivämäärä 2018-11-05
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana Water Framework Directive
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana ecological assessment
GEMET-asiasana ecological status
GEMET-asiasana eutrophication
GEMET-asiasana monitoring
GEMET-asiasana algal bloom
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat status assessment
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen


[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Sentinel-3, Sentinel-2 ja Landsat-8/9 -aineistoihin perustuva pintalevä: "Syke-aineisto, sisältää muokattua Copernicus ja USGS/NASA Landsat program -dataa (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Algae composite based on Sentinel-3, Sentinel-2 and Landsat-8/9 data: "Syke data, contains modified Copernicus and USGS/NASA Landsat program -data (year)"

More info

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2017-01-06
Ajallisen kattavuuden loppu now
Palvelun historiatiedot

[FI] Koosteet on laskettu kesäkauden Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 ja Landsat8/9 pintalevähavainnoista.


[EN] Composites have been calculated from surface algae observations of the Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 and Landsat-8/9 for the summer season.