Dataset extent

Itämeren vuosittainen leväkooste (Aqua MODIS) 2012–2016 / Yearly algae composites of the Baltic Sea (Aqua MODIS) 2012–2016

[FI] Vuosittainen Itämeren avomerialueen pintaleväkooste yhdistetään kesäkauden päivittäisistä havainnoista. Tämä kuvaus kattaa vuodet 2012–2016. Pintalevälautoista tehdään neliluokkainen tulkintakartta, joka kuvaa pintalevän esiintymistodennäköisyyttä tietyllä alueella. Kartan luokat ovat 1) ei pintalevää, 2) mahdollista, 3) todennäköistä sekä 4) varmaa pintalevää. Vuosittainen kooste kokoaa yhteen Itämeren pääaltaan, Selkämeren ja Suomenlahden pintalevähavainnot kesä-elokuun ajalta. Kooste kuvaa suurinta havaittua levän määrää kesä-elokuun aikana kullakin alueella. Aineiston maastoerotuskyky on 750 m.

Pintalevähavainnot on luokiteltu a-klorofyllipitoisuuden perusteella. A-klorofylli on laskettu Aqua-satelliitin MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectrometer) instrumentin havainnoista käyttäen avoimesti saatavilla olevaa Seadas l2gen-ohjelmaa.

Aineiston käyttötarkoitus: Itämeren vedenlaadun seuranta, levätiedostus.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] The material is a combination of all surface floating algae bloom observations in the summerly cyanobacteria bloom period. The material covers Baltic Sea offshore areas. Surface algae bloom material is produced using a four-class interpretation map that describes the probability of the occurrence of surface algae blooms. Algae classes are: 1) no, 2) potential, 3) likely and 4) evident surface algae. Annual composites describe the extent of surface algae blooms during June-August. The spatial resolution of the composites is 750 m.

Surface algal observations are based on the amount of chlorophyll-a. Chlorophyll-a has been calculated with Seadas l2gen program using Aqua MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectrometer) satellite data.

Purpose of use: Monitoring of water quality in the Baltic Sea, algal watch.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer, (vuodet aineistossa/years in data 2012-2016): eo:EO_SEASONAL_ALGAE


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {6AB03F4F-2C06-451F-A224-C9E8BD5662C4}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-04-08
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Palvelun päivämäärä 2018-11-05
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana Water Framework Directive
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana ecological assessment
GEMET-asiasana ecological status
GEMET-asiasana eutrophication
GEMET-asiasana monitoring
GEMET-asiasana algal bloom
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat status assessment
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen


[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Aqua MODIS -aineistoihin perustuva pintalevä: "Syke-aineisto, alkuperäinen data NASA (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Algae composite based on Aqua MODIS data: "Syke data, original data from NASA (year)"

More info

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2012-01-06
Ajallisen kattavuuden loppu 2016-08-31
Palvelun historiatiedot

[FI] Koosteet on laskettu kesäkauden Aqua MODIS pintalevähavainnoista.


[EN] Composites have been calculated from surface algae observations of the Aqua MODIS for the summer season.