Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Hydrologian ja vesien käytön tietojärjestelmä HYDRO

Järjestelmä sisältää tietoja vesivarojen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta Suomessa. Havaintoja tehdään hydrologisen kierron elementeistä (sadanta, haihdunta, virtaama ja valunta), veden määrästä (vesistöjen vedenkorkeus) ja muista hydrologisista ilmiöistä (lumen vesiarvo, jäänpaksuus, veden lämpötila, yms.).

Tietojärjestelmä käsittää hydrologisen tietokannan sekä vesistöjen käyttötoimintaa tukevia tietoja ja ohjelmia. Tietokantaosa käsittää n. 10 hydrologista osarekisteriä, joissa on havaittuja tai laskettuja arvoja kaikkiaan noin 5000 mittauspisteeltä tai -alueelta. Vanhimmat havainnot ovat vuodelta 1693 ja lisää havaintoja saadaan monista havaintolajeista päivittäin.

Tietojärjestelmää käytetään Suomen vesivarojen ja ajankohtaisen vesitilanteen kuvaukseen sekä arviointiin. Lisäksi järjestelmää käytetään monipuolisesti vesivarojen käytön ja hoidon tukemiseen (mm. vesistöennusteet ja vesistöjen käytön päätöksenteon tuki), tulvariskien hallintaan sekä vesiensuojeluun ja vesientutkimukseen liittyvissä tehtävissä. Ympäristöhallinnon sisäinen käyttö on hyvin laajaa ja monipuolista, mutta tietojärjestelmää käytetään paljon myös oman hallinnon ulkopuolella.

Järjestelmään pääsee SYKEn avoimen tiedon sivuilla olevien Hertta-ympäristötietojärjestelmän ja avoimen hydrologiarajapinnan kautta.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {86FC3188-6796-4C79-AC58-8DBC7B568827}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto hydrologit@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-06-18
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto hydrologit@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Hydrography
GEMET-asiasana water
GEMET-asiasana hydrography
GEMET-asiasana hydrologic balance
GEMET-asiasana hydrologic cycle
GEMET-asiasana hydrologic flow
GEMET-asiasana hydrology
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1753-05-17
Ajallisen kattavuuden loppu now
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Vanhimmat havainnot ovat vuodelta 1693.

Prosessointihistoria:

Tuotteeseen liittyvä palvelutarjonta: hydrologisen tietokannan perusdata, datan tilastolliset analyysit, vesien käyttöä palvelevat laskentaohjelmistot(säännöstelylaskenta ja vaikutusten arviointi).

Tuotteen tietojen lähde: ympäristöhallinnon hydrologinen havaintotoiminta, vesioikeuslupien haltijoiden havaintotoiminta, ostopalvelusopimuksina saatavat havainnot (lähinnä Ilmatieteen laitos).