Dataset extent

Harmonisoitu Corine-maanpeiteaikasarja muutostulkintaan (20m)

Harmonisoitu Corine maanpeiteaikasarja muutostulkintaan (20m) -aineisto kattaa neljä tuotantovuotta: 2000, 2006, 2012 ja 2018.

Alkuperäiset kansalliset Corine maanpeiteaineistot (2000-2018) eivät sovellu tilastolliseen maanpeitteen muutosten tulkintaan, koska niiden tuotantovuosien välillä on tapahtunut muutoksia aineistojen teknisissä ominaisuuksissa, tuotantotavoissa ja lähtöaineistojen laadussa. Näitä muutoksia ovat mm. aineiston resoluution muutos tuotantovuosien 2006 ja 2012 välillä (25m --> 20m). Harmonisoitu Corine maanpeiteaikasarja tuotettiin "peruutusmenetelmällä", jossa nämä tuotantotapojen tuomat eroavaisuudet on pyritty minimoimaan maanpeitteen tilastollisen muutostulkinnan mahdollistamiseksi.

Kaikkia maanpeiteluokkia ei ole huomioitu harmonisoidun Corine maanpeiteaikasarjan lähtöaineistona käytetyissä CORINE maanpeitemuutokset -aineistoissa, ja siksi nämä luokat ovat muuttumattomia harmonisoidussa Corine-maanpeiteaikasarjassa. Tällaisia luokkia ovat kosteikot (luokat 4111, 4112, 4212 ja 4212) sekä poistuvat maa-ainesten ottoalueet (1310). Jälkimmäisiä ovat sellaiset maankäytön muutokset, jossa maa-ainesten ottoalue on muuttunut toiseen maankäyttöluokkaan. Näiden luokkien muutostulkintaan aineisto ei sovellu.

Rasteriaineisto sisältää neljä tasoa: - Harmonisoitu Corine maanpeite 2018 (20m) muutostulkintaan - Harmonisoitu Corine maanpeite 2012 (20m) muutostulkintaan - Harmonisoitu Corine maanpeite 2006 (20m) muutostulkintaan - Harmonisoitu Corine maanpeite 2000 (20m) muutostulkintaan

Aineiston erotyskyky on 20 * 20 m ja siinä on 46 maanpeiteluokkaa.

Aineiston 46 luokkaa vastaavat pääosin kansallisen Corine maanpeite 2018 -aineiston luokkia. Luokkia on 3 vähemmän kuin Corine maanpeite 2018 -aineistossa. Tämä johtuu siitä, että 6 Corine maanpeite 2018 -aineiston luokkaa on yhdistetty, koska niitä ei pystytty tuottamaan harmonisoidun Corine maanpeiteaikasarjan tuotantoprosessissa tarkimmalla tasolla. Nämä luokat ovat: - Palveluiden alueet & Teollisuuden alueet: Teollisuuden tai palveluiden alueet - Maa-ainesten ottoalueet & Kaivokset: Maa-ainesten ottoalueet - Laidunmaat & Luonnon laidunmaat: Laidunmaat

Aineiston ominaisuustietokentissä on luokan numero (Level4) sekä luokan nimi suomeksi ja englanniksi.

Lisätietoa: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Harmonisoitu_Corine_maanpeiteaikasarja_muutostulkintaan_luokat.xlsx Harmonisoitu_Corine_maanpeiteaikasarja_muutostulkintaan_luokkakuvaus.pdf

Aineisto on tehty kansallisten Corine maanpeite -aineistojen (2018, 2012, 2006 ja 2000) sekä kansallisten CORINE maanpeitemuutokset aineistojen (2000-2006, 2006-2012 ja 2012-2018) pohjalta. Lisäksi aineiston tuotannossa on käytetty kansallisten Corine Land Cover maanpeiteaineistojen lähtöaineistoja.

Harmonisoidun Corine maanpeiteaikasarjan tuotannossa käytetystä aineistoista saa lisää tietoa niiden omista metatietokuvauksista: Corine maanpeite 2018 ja maanpeitemuutokset 2012-2018: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/corine-maanpeite-2018 Corine maanpeite 2012 ja maanpeitemuutokset 2016-2012: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B66D9A881-EE3C-42AD-9416-014EA6B84D23%7D Corine maanpeite 2006 ja maanpeitemuutokset 2000-2006: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B703D5B2B-4CCC-49A7-B9E9-92B2E1290CD3%7D Corine maanpeite 2000: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/corine-maanpeite-2000

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {5B8976FE-334A-4216-92A5-1FC7670E7AFE}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-10
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2023-11-14
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana land cover
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke (osittain Luke, Ruokavirasto, Väylä, DVV, EU, MMM, MML Maastotietokanta)

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka farming
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka structure
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Aineiston/järjestelmän aiheluokka transportation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Palvelun historiatiedot

Harmonisoitu Corine-maanpeiteaikasarja muutostulkintaan muodostettiin "peruuttamalla" muiden tuotantovuosien aineistot vuoden 2018 kansallisesta Corine maanpeiteaineistosta CORINE muutostasojen ja Corine maanpeiteaineistojen lähtöaineistojen avulla.

Aineiston tarkempi prosessointikuvaus (englanniksi): https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Production_method_Corine_land_cover_accounting_time_series.pdf