Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

EU:n luonnonmaantieteellinen aluejako Suomessa

EU:n luonnonmaantieteellinen aluejako Suomessa -aineiston tuottaja on Euroopan ympäristövirasto. Habitaattidirektiivin (92/43/EEC) mukainen virallinen EU:n luonnonmaantieteellinen (biogeografinen) aluejako on(hyväksytty 05-04/03. SYKEn aineisto sisältää käytännössä alpiinisen ja boreaalisen alueen välisen rajan ja sen avulla muodostetun aluejaon. Lisätietoja https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/EUn _luonnonmaantieteellinen_aluejako_Suomessa.pdf

Käyttötarkoitus: Aineistoa käytetään taustakarttojen tuottamiseen ja karkeisiin analyyseihin.

Lisätietoja: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-3

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {D13A59EF-5885-4B93-AEE0-8F0896C5DAC0}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-29
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2019-03-13
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Bio-geographical regions
GEMET-asiasana biogeographical region
GEMET-asiasana natural environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

EEA vastaa aineiston jakelusta

Lähde SYKEssä: SYKE, EEA

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2016-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on ladattu EEA:n sivuilta ja kyseessä on vuoden 2016 versio, . Suomen rajat pohjautuvat Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen kuntajakoon 1:100 000, 2018, johon on SYKEssä lisätty merenrantaviiva ja suurimmat Itämeren saaret SYKEn omasta rantaviiva-aineistosta. Käyttö aineiston tarkkuuden puitteissa. SYKEn sisäisesti jakelema aineisto on koordinaatistossa EUREF_FIN_TM35FIN, EEA jakelee aineistoa ETRS89 / LAEA Europe -muodossa. Sijainti: BiolMaantAluejaot