Dataset extent

Eliömaakunnat

Luonnontieteelliseltä keskusmuseolta saadut 1 : 1 000 000 eliömaakuntarajat eli luonnontieteelliset maakunnat liitettynä Suomen rajoihin.
Eliömaakuntien nimistö kuten Retkeilykasviossa s. 12. (Hämet-Ahti, L., Suominen J., Ulvinen, T., Uotila, P. ja Vuokko, S. (toim.) 1986: Retkeilykasvio. 3. uudistettu painos - Suomen Luonnonsuojelun tuki, Helsinki).

Käyttötarkoitus: Aineistoa käytetään taustakarttojen tuottamiseen ja karkeisiin analyyseihin.

Lisätietoja: http://www.luomus.fi/luonto/tietoa/eliomaakunnat.htm https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Eliomaakunnat.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {DEA5A416-D430-4141-A6A2-6542D925EB8B}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-26
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-05-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Bio-geographical regions
GEMET-asiasana biogeographical region
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät ympäristöhallinnon viranomaisella, ja käyttäjä saa aineistoon alla mainitun rinnakkaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa kolmannelle. Aineistoa saa käyttää seuraavalla tavalla: Aineistosta saa valmistaa kappaleita millä tahansa tekniikalla, kuten tulostaa sitä tai tallentaa sitä omiin tiedostoihin. Aineistoa saa saattaa yleisön saataviin millä tahansa tavalla. Aineistoa käytettäessä on aina mainittava tiedon lähteenä luovutetun aineiston mukana toimitettu tieto lähteestä sekä aineiston luovuttamisen ajankohta. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.

Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

Lähde:LUOMUS ja Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1994-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Suomi on jaettu 21 eliömaakuntaan 1930-luvulla voimassa olleiden hallinnollisten kuntarajojen perusteella. Kullakin eliömaakunnalla on suomen- ja latinankielinen nimi ja nimilyhenne, joita on käytetty laajalti eliölajien levinneisyystietojen kirjaamisessa mm. lajiluetteloissa. Suomen eliömaakuntien rajat ovat säilyneet muuttumattomina pidempään kuin monien muiden Suomen aluejakojen rajat. Tämän vuoksi ne ovat osoittautuneet erittäin käyttökelpoisiksi välineiksi eliölajien karkean tason levinneisyystietojen hallinnassa. Eliömaakuntien rajat eivät paikoin vielä täysin täsmää mainittujen historiallisten kuntarajojen kanssa. Suomen rajat pohjautuvat Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen kuntajakoon 1:100 000, 2013, johon on Sykessä lisätty merenrantaviiva ja suurimmat Itämeren saaret Syken omasta rantaviiva-aineistosta.

Sijainti .GEO.BiolMaanAluejaot