Dataset extent

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri sisältää muun muassa lähes 2 000 tilastoa ja yli tuhat karttatasoa, valtakunnallisia paikkatietoja kaavoista kuten Yleiskaavapalvelun aineistot, n. 25 000 asemakaavan seurantalomaketta sekä työtiloja ja jakamismahdollisuuksia.

Liiteri tarjoaa erilaisia käyttötapoja erityyppisille käyttäjille.

LIITERIN KÄYTTÖ VIERAANA:

Voit käyttää Liiterin avointa tietosisältöä ilman kirjautumista.

LIITERIN KÄYTTÖ SOPIMUSASIAKKAANA:

Sopimusasiakkaana saat käyttöön Liiterin laajan tietosisällön, kaikki toiminnallisuudet ja YKR-aineistojakelun. Sopimusasiakkaille Liiterin käyttö on maksullista.

Eri käyttäjätasoilla on käytössä osittain erilaiset tietosisällöt ja toiminnallisuudet.

Järjestelmää voi käyttää suoraan tai Avoin tieto -palvelun kautta.

Liiteriin on tallennettu tilastotietoja pääosin vuodesta 2000 lähtien, mutta osa aikasarjoista ulottuu vuoteen 1985 asti. Tilastotietoja on saatavissa koko Suomesta hallinnollisilla ja toiminnallisilla alueilla sekä ruututasolla (250m - 20km). Osa tiedoista ei kata Ahvenanmaata. Tilastot päivitetään vuosittain. Eri tilastojen päivitysajankohta vaihtelee. Tarkemmin ajallista ja sijainnillista kattavuutta on kuvattu tilastokohtaisissa taustatiedoissa.

Kartta-aineistot kattavat pääosin koko maan. Kartta-aineistot saadaan tiedontuottajien rajapintapalveluiden kautta, jolloin käytössä on tiedontuottajien tarjoama uusin aineisto. Tarkemmin ajallista ja sijainnillsta kattavuutta on kuvattu karttatasokohtaisissa metatiedoissa.

Käyttötarkoitus: Liiteri palvelee viranomaisia ja yrityksiä, jotka työskentelevät maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa. Liiteriä voi käyttää esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa, lausuntojen tukena sekä kaavoituksen ja rakennetun ympäristön tilan seurannassa. Kansalaiset voivat hakea tietoa esimerkiksi oman asuinympäristönsä lähipalveluista tai kaavoitustilanteesta.

Lisätietoja www.syke.fi/liiteri

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {1893C260-D934-48F8-A0A0-3606FC392438}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Yhdyskuntaratkaisut
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli owner
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-04-19
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-03-13
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Yhdyskuntaratkaisut
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Area management/restriction/regulation zones and reporting units
INSPIRE-teema Buildings
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana land use planning
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Liiterissä olevia avoimia aineistoja ovat Syken latauspalvelu LAPIOsta saatavilla olevat paikkatietoaineistot, Liiterin avoimen puolen tilastot (käyttö vieraana) sekä asemakaavan seurantalomakkeet. Avoimiin aineistoihin myönnetään Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttölupa.

Muihin Palvelusta saatavilla oleviin Aineistoihin sovelletaan eri käyttöehtoja. Avoimen tietoaineiston käyttöluvasta poikkeavat käyttöehdot on kuvattu kunkin Aineiston metatiedoissa. Linkki metatietoihin löytyy Palvelusta.

Aineistoa käytettäessä on Aineiston tai sen osan sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä seuraava lähdemaininta:

  • Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

  • Aineiston Palvelusta ottamispäivä

  • Aineiston yhteydessä mahdollisesti mainittu muu lähdetieto tai ©-merkintä

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri +pvm + aineistokohtainen lähdetieto tai ©-merkintä

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1985-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Tietojärjestelmässä käytetään aina viimeisimpiä voimassa olevia hallinnollisia aluejakoja. Myös historiatiedot päivitetään voimassa olevien aluejakojen mukaisiksi.

Prosessointihistoria: Tarkemmat kuvaukset on nähtävissä palvelussa jokaisen kartta-aineiston ja tilaston taustatiedoissa.