Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

DTW-kosteusindeksikartat

DTW (depth-to-water) kosteusindeksimosaiikit pohjautuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamiin DTW-kosteusindeksikarttoihin.

Kosteusindeksin avulla kuvataan maaperän oletettua kosteutta. Maaperä on sitä kosteampaa, mitä pienempi luku on.

LZW-pakattujen mosaiikkien pikselikoko on 8 metriä ja niiden laskennassa on käytetty kuivia olosuhteita kuvaavaa 10 ha:n kynnysarvoa. Mosaiikeissa kosteusindeksin yksikkö on senttimetri ja yleisesti alueita, joilla on alle 100 cm arvo, voidaan pitää kosteina.

Käyttötarkoitus: ympäristön tila, maaperän kosteus

Lisätietoja:https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/DTW_description.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {9BF6C28E-2A97-4785-9C11-AA6148B416C1}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-09-01
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-09-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi creation
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Hydrography
GEMET-asiasana soil moisture
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

DTW-kosteusindeksikartat kuuluu Luonnonvarakeskuksen avoimiin aineistoihin ja on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. http://opendefinition.org/licenses/cc-by/

Lähde: LUKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka farming
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka elevation
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

DTW-kosteusindeksimosaiikeissa on käytetty lähdeaineistona Luken 10 hehtaarin kynnysarvon kosteusindeksikarttoja, jotka kuvaavat kuivia olosuhteita: lisää linkki

Prosessointihistoria: Aineiston käsittely on suoritettu CSC:n Puhti-teholaskentaympäristössä (josta myös lähtöaineisto löytyy) python skiptillä seuraavalla tavalla: 1) alimman karttalehtijaon dtw-rasterit yhdistetty (esim. L3/L32/*.tif -> L32.tif) 2) pikseleiden arvot (yksikkö metri) kerrottu sadalla, pyöristetty ja muutettu kokonaisluvuiksi (yksikkö cm) 3) pikselikoko muutettu 2x2m -> 8x8m

Valmiille rastereille on lisäksi luotu kuvapyramidit GDAL:lla.

Huomioitavaa on, että kosteusindeksi perustuu täysin korkeusmalliin, jolloin maalajitietoa tai sääolosuhteita ei oteta huomioon, mikä aiheuttaa epävarmuutta.

Rasterit on tallennettu käyttäen LZW-pakkausta.

lisää linkki aineistoon