Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

dem25_astergdem25

Numeerinen korkeusmalli kuvaa maanpinnan korkeutta. Korkeusmalli on laadittu yhdistämällä koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmämuunnosten jälkeen KM25 ja AsterGDEM koko Suomen vesistöalueet yli valtakunnan rajojen kattavaksi yhdistelmäkorkeusmalliksi 25 hilamatriisiin (YKJ/N60).

Korkeusmallin lähtötietoina on käytetty Suomen osalta Maanmittauslaitoksen 25 metrin hilaan laskettua korkeusmallia (KM25, YKJ/N60) ja ulkomaiden osalta koko maailman kattavaa 30 metrin hilaan laskettua ASTER GDEM –korkeusmallia (WGS84/EGM96), joka on Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI, Ministry of Economy, Trade and Industry) ja Yhdysvaltojen avaruushallinnon (NASA, National Aeronautics and Space Administration) yhteistuotantoa. AsterGDEMin tekijänoikeudet omistaa Earth Remote Sensing Data Analysis Center (ERSDAC)

Käyttötarkoitus: Suomen vesistöalueet yli valtakunnan rajojen kattava yhdistelmäkorkeusmalli on laadittu ensisijaisesti lähtöaineistoksi VALUE-työkalusovelluksessa käytettävälle virtaussuuntamallille. Korkeusmallia voidaan hyödyntää myös omana lopputuotteenaan.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {5F75361E-E27A-414C-9294-63F0409095DD}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2013-10-09
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-10-09
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-09-06
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli processor
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Elevation
GEMET-asiasana altitude
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 .

Lupateksti: Lähde: Maanmittauslaitos, SYKE ja © 2009 ERSDAC

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka elevation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Korkeusmallissa käytetään lähtötietona Suomen osalta Maanmittauslaitoksen 25 metrin hilaan laskettua korkeusmallia (KM25, YKJ/N60), joka on tarkin koko Suomen kattava korkeusmalli. Ulkomaiden osalta käytetään kesäkuussa 2009 julkaistua lähes koko maailman kattavaa 30 metrin hilaan laskettua ASTER GDEM –korkeusmallia (WGS84/EGM96), joka on Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI, Ministry of Economy, Trade and Industry) ja Yhdysvaltojen avaruushallinnon (NASA, National Aeronautics and Space Administration) yhteistuotantoa. Koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmämuunnosten jälkeen KM25 ja AsterGDEM yhdistettiin koko Suomen vesistöalueet yli valtakunnan rajojen kattavaksi yhdistelmäkorkeusmalliksi 25 hilamatriisiin (YKJ/N60).

INSPIRE2Korkeus.GEO.DEM25_ASTERGDEM25