Dataset extent

BORIS 2 (Baltic Oil Response Information System)

BORIS2-järjestelmä on tilannekuvajärjestelmä öljyntorjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön. Järjestelmä on kehitetty tehostamaan ajantasaisen tiedon jakelua viranomaisten välisessä yhteistyössä öljyvahinkoja torjuttaessa. Yhtenäinen tilannekuva edistää torjuntatoimien oikeaa kohdentamista ja siten osaltaan vähentää öljyvahinkojen ympäristölle aiheuttamaa vahinkoa.

BORIS2-järjestelmä kokoaa yhteen öljyvahinkojen torjunnassa tarvittavat paikkatiedot. Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistojen ja BORIS2:n öljyntorjunta-aineistojen lisäksi järjestelmä on linkitetty useiden eri viranomaisten tietojärjestelmiin ja aineistoihin.

BORIS2:n avulla torjuntaviranomaiset voivat paitsi saada ajantasaista tietoa ympäristövahingosta ja sen torjunnasta, myös itse syöttää järjestelmään tilannekuvatietoa ja torjuntasuunnitelmia.

Käyttötarkoitus: BORIS2-järjestelmän tarkoitus on helpottaa ajantasaisen tilannekuvatiedon välittämistä torjuntaviranomaisten välillä. BORIS2 on tarkoitettu vain öljyntorjuntaan osallistuville viranomaisille ja vaatii erillisen käyttäjätunnistautumisen.

Järjestelmä soveltuu sekä maa-, vesistö- että merialueen öljyntorjuntatöiden johtamisen tueksi ja tilannekuvan jakamiseksi. BORIS2-järjestelmässä on öljyntorjunnan kannalta oleellisia paikkatietoaineistoja sekä monipuoliset työkalut tapauskohtaisten tietojen lisäämiseksi. Näitä tietoja ovat mm. haverin perustiedot, öljyhavainnot, torjuntasuunnitelmat sekä ajankohtaiset säätiedot. Järjestelmään voi myös tallentaa tapaukseen liittyviä dokumentteja.

BORIS2-hankkeen rahoittivat puoliksi öljysuojarahasto ja Suomen ympäristökeskus.

Järjestelmän kehityksessä ovat olleet mukana kaikki Suomen öljyntorjuntaviranomaiset. Osa aineistoista on yhteistyöviranomaisten tarjoamia.

Lisätietoja: www.ymparisto.fi/boris

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {9D51C1A7-FB08-4BBB-B86C-6E39A4D8E2E1}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli publisher
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-02-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana environmental damage
GEMET-asiasana oil disaster
GEMET-asiasana oil spill
GEMET-asiasana pollution control measure
Resurssityyppi Karttapalvelu
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

BORIS on tarkoitettu vain öljyntorjuntaan osallistuville viranomaisille ja rajoitetusti öljyntorjunnassa avustaville tahoille. Käyttöoikeudet ovat pääsääntöisesti henkilökohtaisia ja ne pitää hakea erikseen. Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvat viranomaiset voivat hakea 24/7 päivystyskäyttöön myös laitoskohtaisia tunnuksia.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2013-02-26
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

BORIS-järjestelmän ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2006. Kaikki öljyntorjuntaviranomaiset ovat voineet käyttää tätä järjestelmää. BORIS-järjestelmän ensimmäinen versio ei kuitenkaan kaikilta osiltaan vastannut käyttäjien tarpeita ja niinpä järjestelmä päätettiin uusia käyttäjien vaatimusten mukaiseksi.

BORIS2-järjestelmästä julkaistiin vuosien 2011-2012 aikana lukuisia demoversioita, joita käyttäjät pääsivät testaamaan ja kommentoimaan. Ensimmäinen virallinen versio julkaistiin alkuvuodesta 2013.