Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Aluesadannan ja lumen aluevesiarvon laskenta-alueet

Aineistossa kuvataan valuma-alueet, joille lasketaan sadannan aluearvoa ja lumen aluevesiarvoa. Näillä tarkoitetaan valuma-alueen keskimääräistä sadantaa ja lumen vesiarvoa tiettynä ajanjaksona. Sateen ja lumen aluearvoja käytetään mm. vesitaselaskelmiin, ajankohtaisen vesitilannekuvan luomiseen, vesitilannetiedottamiseen ja erilaisiin tutkimuksiin. Esimerkiksi ilmastonmuutostutkimuksessa pitkät aikasarjat ovat hyödyllisiä.

Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Hydrologiset_havainnot

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {248E7E3F-02A6-41AF-A977-5A4949966001}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2006-06-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto heidi.sjoblom [at] ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Hydrography
GEMET-asiasana hydrology
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto katseltavissa karttapalvelu Karpalossa.

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Laskenta-alueet digitoitiin kesällä 2006 yhdistämällä kunkin laskenta-alueen sisältämät toisen jakovaiheen valuma-alueet toisiinsa hyödyntäen vuoden 1992 vesistöaluejaon valuma-aluerajoja.