Yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271/ETY), valtakunnallinen tilannekatsaus, 2022

Ympäristöhallinnon yhteiseen verkkopalveluun on koottu tietoa viemärilaitosten tilanteesta ja kuvattu jätevesihuollossa tapahtuneita muutoksia. Verkkosivulla olevat tiedot kokonaisuutena muodostavat Euroopan Yhteisöjen direktiivissä yhdyskuntajätevesien käsittelystä (91/271/ETY) mainitun kansallisen raportin.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Jonne Säylä
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti jonne.sayla[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutaho Jonne Säylä
Raportoinnin vastuutahon sähköposti jonne.sayla[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
   EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:31991L0271
   Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060888
   Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/387
   Lisätietoja
   Avainsanat INSPIRE-raportointi Council Directive 91/271/EEC
   Avainsanat Inspire-teema Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt
   Seuraava raportointiajankohta 2024