Yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271/ETY), artikla 17, 2022

Komissiolle kesällä 2022 toimitettu kansallinen toimeenpano-ohjelma sisältää ne puhdistamot, joiden puhdistustulokset eivät täyttäneet yhdyskuntajätevesidirektiivin vaatimuksia vuonna 2020.

Suomessa oli vuonna 2020 yhteensä neljä puhdistamoa, joiden toiminta ei täyttänyt direktiivin vaatimuksia. Näiden puhdistamoiden yhteenlaskettu asukasvastineluku oli noin 63 100. Kolmella puhdistamolla oli ongelmia typenpoistossa ja yhdellä puhdistamolla BOD:n, COD:n ja kiintoaineen poistossa.

Puhdistustehoa parannetaan säätämällä puhdistusprosessien toimintaa ja uudistamalla prosessiautomaatiota. Käyttöiän loppupäässä oleva puhdistamo poistetaan käytöstä ja tilalle rakennetaan uusi puhdistamo.

Suomen ympäristökeskus valmistelee kansallisen toimeenpano-ohjelman kahden vuoden välein ja ja toimittaa sen komissiolle. Ympäristöministeriö ohjaa ja osallistuu valmistelutyöhön.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Jonne Säylä
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti jonne.sayla[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutaho Jonne Säylä
Raportoinnin vastuutahon sähköposti jonne.sayla[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
   EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:31991L0271
   Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060888
   Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/524
   Lisätietoja
   Avainsanat INSPIRE-raportointi Council Directive 91/271/EEC
   Avainsanat Inspire-teema Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt
   Seuraava raportointiajankohta 2024