Yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271/ETY), artikla 17, 2020

Komissiolle kesällä 2020 toimitettu kansallinen toimeenpano-ohjelma sisältää ne puhdistamot, joiden puhdistustulokset eivät täyttäneet yhdyskuntajätevesidirektiivin vaatimuksia vuonna 2018.

Suomessa oli vuonna 2018 yhteensä viisi puhdistamoa, joiden toiminta ei täyttänyt direktiivin vaatimuksia. Näiden puhdistamoiden yhteenlaskettu asukasvastineluku oli noin 384 000. Kaikilla puhdistamoilla oli ongelmia typenpoistossa.

Typenpoistoa tehostetaan puhdistamoilla puhdistusprosessien toimintaa ja prosessiautomaatiota parantamalla, nostamalla puhdistamon kapasiteettia sekä kunnostamalla viemäriverkostoa vuotovesien vähentämimiseksi.

Suomen ympäristökeskus valmistelee kansallisen toimeenpano-ohjelman kahden vuoden välein ja ja toimittaa sen komissiolle. Ympäristöministeriö ohjaa ja osallistuu valmistelutyöhön.

Data ja resurssit

 • Kansallinen toimeenpano-ohjelma 2020XLS

  Komissiolle kesällä 2020 toimitettu kansallinen toimeenpano-ohjelma sisältää ne puhdistamot, joiden toiminta ei täyttänyt direktiivin vaatimuksia vuonna 2018.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Jonne Säylä
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti jonne.sayla[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutaho Jonne Säylä
Raportoinnin vastuutahon sähköposti jonne.sayla[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
   EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:31991L0271
   Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060888
   Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/524
   Lisätietoja
   Avainsanat INSPIRE-raportointi Council Directive 91/271/EEC
   Avainsanat Inspire-teema Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt
   Seuraava raportointiajankohta 2022