Tulvadirektiivi, 2007/60/EY, 15 artikla, 2019 (2. suunnittelukausi 2016-2021)

EU:n tulvadirektiivin (2007/60/EY) mukaiset toimenpiteet on saatu kansallisesti lainvoimaisiksi lailla (620/2010) ja sitä täydentävä valtioneuvosten asetuksella (659/2010) tulvariskien hallinnasta. Raportoinnista vastaa lainsäädännön mukaan SYKE. ELY-keskukset tallentavat tiedot SYKEn ylläpitämään tulvatietojärjestelmään, jota kautta raportointi Euroopan komissiolle toteutetaan. Ensimmäinen lain mukainen suunnittelukierros toteutettiin 2010-2015. Toinen suunnittelukierros on parhaillaan käynnissä (2016-2021). Siihen liittyy kolme eri raportointia: 2019 Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät tulvariskialueet (raportoitu 2.7.2019), 2020 Tulvakartat (raportoitu 20.3.2020) ja 2022 Tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Mikko Sane
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti mikko.sane[ät]ymparisto
Raportoinnin vastuutaho Mikko Sane
Raportoinnin vastuutahon sähköposti mikko.sane[ät]ymparisto
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Vesikeskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset Tietokeskus
Raportoinnista vastaava ministeriö Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Muut raportointiin osallistuvat tahot ELY-keskukset (ELY)
EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1553082232383&uri=CELEX:32007L0060
Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100620
Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations
Lisätietoja Lisätietoja: Tulvariskilainsäädäntö https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskilainsaadanto/ Kuvaus tulvariskien alustavasta arvioinnista Suomessa vuonna 2018 http://wwwi9.ymparisto.fi/i9/fi/trhs/tulvariskien_alustava_arviointi_suomessa_vuonna_2018.pdf Kuvaus tulvakarttojen tarkistamisesta Suomessa vuonna 2019 http://wwwi9.ymparisto.fi/i9/fi/trhs/tulvakarttojen_tarkistaminen_suomessa_vuonna_2019.pdf Reporting obligation for: Floods Directive - Units of Management and Competent Authorities - 2019 https://rod.eionet.europa.eu/obligations/775 Reporting obligation for: Floods Directive - Preliminary Flood Risk Assessment and Areas of Potential Significant Flood Risk - 2019 https://rod.eionet.europa.eu/obligations/776 Reporting obligation for: Floods Directive - Flood Hazard Maps and Flood Risk Maps - 2020 https://rod.eionet.europa.eu/obligations/777 Reporting obligation for: Floods Directive - Flood Risk Management Plans - 2022 https://rod.eionet.europa.eu/obligations/778
Avainsanat INSPIRE-raportointi Directive 2007/60/EC
Avainsanat Inspire-teema Luonnonriskialueet
Seuraava raportointiajankohta 22.3.2022