Vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) vesienhoidon toimenpideohjelman täytääntöönpanon väliraportointi (2016-2018) (artikla 15 (3)), raportoitu 2018

Vesienhoidon suunnittelua varten (Vesipitedirektiivi 2000/60/EY) Suomi on jaettu kahdeksaan vesienhoitoalueeseen, joista jokaiselle on laadittu vesienhoitosuunnitelma, joka toimii perustana alueen vesiensuojelulle. Suunnitelmissa on yhteenveto ELY-keskusten omille toimialueilleen laatimista toimenpideohjelmista, joista löytyy tarvittavat tiedot, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Vuoden 2016 alussa alkoi vesienhoidon toinen kuusivuotinen suunnitelmakausi (v. 2016-2021), jonka toteuman väliarvio tehtiin ELY-keskuksissa vuoden 2018 lopussa. Suomen ympäristökeskus raportoi tiedot EEA:lle joulukuussa 2018.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Kati Martinmäki-Aulaskari
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti kati.martinmaki-aulaskari[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho SYKE
Raportoinnin vastuutahon sähköposti
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Vesikeskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  • Kulutuksen ja tuotannon keskus
  • Merikeskus
  • Tietokeskus
Raportoinnista vastaava ministeriö
Muut raportointiin osallistuvat tahot
  • ELY-keskukset (ELY)
  • Luonnonvarakeskus (LUKE)
  • Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20041299
Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu/wfdpom2018
Lisätietoja Vesienhoidon toimenpiteiden toteutumisen seurannan verkkosivut: http://vaikutavesiintpo.24mags.com/
Avainsanat INSPIRE-raportointi Directive 2000/60/EC
Avainsanat Inspire-teema Hydrografia
Seuraava raportointiajankohta