Yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271/ETY), artikla 17, 2018

Komissiolle kesällä 2018 toimitettu kansallinen toimeenpano-ohjelma sisältää ne puhdistamot, joiden puhdistustulokset eivät täyttäneet yhdyskuntajätevesidirektiivin vaatimuksia vuonna 2016.

Suomessa oli vuonna 2016 yhteensä kahdeksan puhdistamoa, joiden toiminta ei täyttänyt direktiivin vaatimuksia. Näiden puhdistamoiden yhteenlaskettu asukasvastineluku oli noin 470 000. Kaikilla puhdistamoilla kahta lukuun ottamatta oli ongelmia typenpoistossa. Yhden puhdistamon velvoitetarkkailu ei ollut inhimillisen virheen takia riittävän kattava. Yksi puhdistamo, joka täytti vaatimukset fosforin- ja typenpoiston suhteen, ei toiminut riittävän hyvin saavuttaakseen biologiselle hapenkulutukselle, kemialliselle hapenkulutukselle ja kiintoaineelle (BOD, COD ja TSS) asetetut vaatimukset.

Ongelmia ratkaistaan rakentamalla uusia puhdistamoita, uudistamalla olemassa olevia, parantamalla puhdistamoiden prosesseja ja automaatiota sekä tehostamalla jätevesien käsittelyä ottamalla käyttöön kokonaan uusia käsittelyprosesseja.

Suomen ympäristökeskus valmistelee kansallisen toimeenpano-ohjelman kahden vuoden välein ja ja toimittaa sen komissiolle. Ympäristöministeriö ohjaa ja osallistuu valmistelutyöhön.

Data ja resurssit

 • Kansallinen toimeenpano-ohjelma 2018XLS

  Komissiolle kesällä 2018 toimitettu kansallinen toimeenpano-ohjelma sisältää ne puhdistamot, joiden toiminta ei täyttänyt direktiivin vaatimuksia vuonna 2016.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Jonne Säylä
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti jonne.sayla[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutaho Jonne Säylä
Raportoinnin vastuutahon sähköposti jonne.sayla[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
   EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:31991L0271
   Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060888
   Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/524
   Lisätietoja
   Avainsanat INSPIRE-raportointi Council Directive 91/271/EEC
   Avainsanat Inspire-teema Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt
   Seuraava raportointiajankohta 2020