HELCOM COMBINE pohjaeläinaineistot

Raportointi sisältää Suomen seurantaohjelman pohjaeläinaineistoja. Raportointi tehdään vuosittain ICES:n ylläpitämään COMBINE tietokantaan. Aineisto hyödynnetään mm. Itämeren tila-arvioinneissa ja kansallisessa merenhoidon toimeenpanossa.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Henrik Nygård
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti henrik.nygard[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutaho Henrik Nygård
Raportoinnin vastuutahon sähköposti henrik.nygard[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Merikeskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
   EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-and-assessment-strategy/
   Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299
   Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-guidelines/combine-manual/
   Lisätietoja Pohjaeläintietojärjestelmä Pohje: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/pohjaelaintietojarjestelma-pohje; ICES data portal: https://dome.ices.dk
   Avainsanat INSPIRE-raportointi
   Avainsanat Inspire-teema
   • Elinympäristöt ja biotoopit
   • Lajien levinneisyys
   Seuraava raportointiajankohta 2021