HELCOM COMBINE kasviplanktonaineistot

Raportointi sisältää Suomen seurantaohjelman kasviplanktonaineistoja. Raportointi tehdään vuosittain ICES:n ylläpitämään COMBINE tietokantaan. Aineisto hyödynnetään mm. Itämeren tila-arvioinneissa ja kansallisessa merenhoidon toimeenpanossa.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Sirpa Lehtinen
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti sirpa.lehtinen[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Sirpa Lehtinen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti sirpa.lehtinen[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Merikeskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset Tietokeskus
Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
Muut raportointiin osallistuvat tahot Suomen ympäristökeskus (SYKE)
EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-and-assessment-strategy/
Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299
Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-guidelines/combine-manual/
Lisätietoja Kasviplanktontietojärjestelmä - KPLANK: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/kasviplanktontietojarjestelma-kplank ICES Data portal DOME (Marine Environment): http://ices.dk/data/data-portals/Pages/DOME.aspx
Avainsanat INSPIRE-raportointi
Avainsanat Inspire-teema Elinympäristöt ja biotoopit
Seuraava raportointiajankohta 2021