HELCOM COMBINE haitta-aineseuranta

Raportointi sisältää Suomen seurantaohjelman haitta-aineaineistoja. Raportointi tehdään vuosittain ICES:n ylläpitämään COMBINE tietokantaan. Aineisto hyödynnetään mm. Itämeren tila-arvioinneissa ja kansallisessa merenhoidon toimeenpanossa. Seurannassa noudatetaan HELCOMin seurantaohjeita (https://helcom.fi/helcom-at-work/publications/manuals-and-guidelines/).

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Emmi Vähä
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti emmi.vaha[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutaho Suomen ympäristökeskus
Raportoinnin vastuutahon sähköposti
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Merikeskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset Kulutuksen ja tuotannon keskus
Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
Muut raportointiin osallistuvat tahot
  EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-and-assessment-strategy/
  Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299
  Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki
  Lisätietoja Kertymärekisteri: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/kertymarekisteri-kerty ICES data portal: https://dome.ices.dk/browse/index.aspx
  Avainsanat INSPIRE-raportointi
  Avainsanat Inspire-teema
   Seuraava raportointiajankohta