Avomeren kemiallinen seuranta

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettu laki (1299/2004), merenhoidon asetus (asetus merenhoidon järjestämisestä 980/2011), TARKISTETTAVA

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Jouni Lehtoranta
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti jouni.lehtoranta[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Jouni Lehtoranta
Raportoinnin vastuutahon sähköposti jouni.lehtoranta[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Merikeskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset Tietokeskus
Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
Muut raportointiin osallistuvat tahot
  EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus
  Kansallinen lainsäädäntö
  Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki
  Lisätietoja
  Avainsanat INSPIRE-raportointi
  Avainsanat Inspire-teema Merialueet
  Seuraava raportointiajankohta