Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Yleiskaavarekisteri - Yleiskaava MOPO

Aineiston on tuottanut ympäristöministeriö.

Access-tietokanta, joka pelkistettynä käsittää rakennuslain (voimassa 31.12.1999 saakka) mukaiset vahvistetut ja vahvistamatta jätetyt yleis- ja osayleiskaavat sekä ne vahvistetut yleis- ja osayleiskaavat, joita koskevan vahvistuspäätöksen KHO on kumonnut. Kaavat tietueina, jossa kussakin 76 kenttää. Toukokuussa 2006 lopullisessa tietokannassa: vahvistettuja 559 (tietuetta), alistettuja 0, jätetty vahvistamatta 11 ja KHO:n kumoamia 11 eli yht. 581 kaavaa (tietuetta).

Rakennuslain mukaan käsitellyt yleiskaavat (voimassa 31.12.1999 saakka). Ensimmäinen kaava vahvistettiin 1977. Viimeinen rakennuslain mukainen kaava tuli lainvoimaiseksi toukokuussa 2006, jonka jälkeen tietokantaan ei tule enää uusia tietoja. Kuntamuutokset ja -liitokset ym. viety järjestelmään 2009. saakka. Kuntamuutostenkin vieminen tietokantaan on lopetettu 2009.

Käyttötarkoitus: Tietokannan ylläpidon tavoitteena on saada tietoa yleiskaavoituksen ohjauksesta, valvonnasta ja seurannasta. Tulevaisuudessa materiaalia voidaan käyttää vertailuaineistona MRL:n mukaisesti hyväksyttyjä yleiskaavoja tutkittaessa.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {34E2147E-D704-408D-A053-F91EEE20F94F}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Ympäristöministeriö
Contact information of the organisation responsible for metadata anne.vanhanen[at]ym.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-10-07
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2009-01-01
Resource Date Type revision
Resource Date 2000-01-01
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Ympäristöministeriö
Contact information of the organisation responsible for Resource anne.vanhanen[at]ym.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET Concepts Keyword building
GEMET Concepts Keyword land use plan
Resource Classification Muu järjestelmä tai aineisto
Use constraints and source

Sovitaan tapauskohtaisesti

Lupateksti: © Ympäristöministeriö

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category planningCadastre
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1977-01-01
End Date of Temporal Extent 2006-05-01
Lineage Information

Rakennuslain mukaan käsitellyt yleiskaavat (voimassa 31.12.1999 saakka). Ensimmäinen kaava vahvistettiin 1977. Viimeinen rakennuslain mukainen kaava tuli lainvoimaiseksi toukokuussa 2006, jonka jälkeen tietokantaan ei tule enää uusia tietoja. Kuntamuutokset ja -liitokset ym. viety järjestelmään 2009. saakka. Kuntamuutostenkin vieminen tietokantaan on lopetettu 2009.