Dataset extent

Ylä-Lappi, tunturiluontotyyppien alue

Digitoitu alue, jonka sisällä olevat kuviot ovat ovat potentiaalisesti tunturiluontotyypejä. Aineisto muodostettiin laajentamalla nykyistä tunturimaskia (https://ckan.ymparisto.fi/dataset/tunturialueet) 200 metriä ulospäin. Lisäksi on digitoitu erillisiä alueita, joiden sisällä tunturiluontotyypit ovat mahdollisia. Saarekkeet säilytetty sellaisinaan ja laajennetun alueen rajaan osuvat yhdistetty siihen, reiät on poistettu. Aineisto koostuu polygoneista.

Ylä-Lapin kaukokartoitushankkeen loppuraportti https://julkaisut.metsa.fi/julkaisu/yla-lapin-luonnon-kaukokartoitus-projektin-loppuraportti-osa-1-aineistot-ja-menetelmat/

Aineistoja on käytetty Ylä-Lapin biotooppitiedon päivitykseen. Aineistoja voi käyttää erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)


Northern Lapland: Area of fell habitats is produced by reprocessing an digitizing GIS data. The data consists of polygons.

The dataset will be available in the next Habitats Directive reporting and in the assessment of threatened habitats as well as in other surveys, assessments and studies, and they can be used in the implementation of the EU Biodiversity Strategy More information: https://www.metsa.fi/en/project/remote-sensing-northern-lapland/

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {631F6F7E-8979-45DE-BC00-1B0087DA0A21}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-04-03
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2024-02-12
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Bio-geographical regions
GEMET Concepts Keyword habitat
GEMET Concepts Keyword land cover
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords aluejako
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords tunturiluontotyypit
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords fell habitats
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords SYKEn kansallisella rajapinnalla
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke ja Metsähallitus Lähde: Syke ja Metsähallitus

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 100000
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

-