Dataset extent

Ylä-Lapin palsasuot

Aineisto sisältää Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa olevilla valtion suojelualueilla ja suojelutarkoituksiin varatuilla Ylä-Lapin alueilla olevat entiset ja nykyiset palsasuot. Aineisto sisältää kaksi polygonitasoa: Metsähallituksessa syksyllä 2023 tarkistetut palsasuokuviot ja korkeusmallista muodostetut palsakummut. Tarkistus tehtiin ilmakuvia ja suhteellista korkeusmallia hyödyntäen. Palsasuokuviot on luokitettu sen mukaan, onko niillä nykyisten aineistojen perusteella havaittavissa palsakumpuja. Aineisto koostuu polygoneista. Luokitus erillisessä dokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Ylalappi_luokitus.xls.

Ylä-Lapin kaukokartoitushankkeen loppuraportti https://julkaisut.metsa.fi/julkaisu/yla-lapin-luonnon-kaukokartoitus-projektin-loppuraportti-osa-1-aineistot-ja-menetelmat/

Aineistoja on käytetty Ylä-Lapin biotooppitiedon päivitykseen. Aineistoja voi käyttää erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)


Northern Lapland: Palsa mires is produced by combining laser scanned elevation model data and field and aerial photo observations with GIS data. The data consists of polygons.

The dataset will be available in the next Habitats Directive reporting and in the assessment of threatened habitats as well as in other surveys, assessments and studies, and they can be used in the implementation of the EU Biodiversity Strategy More information: https://www.metsa.fi/en/project/remote-sensing-northern-lapland/

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {F4018349-2441-4B34-B390-4BDBB47C6227}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-04-03
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2024-03-12
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Habitats and biotopes
GEMET Concepts Keyword peat
GEMET Concepts Keyword habitat
GEMET Concepts Keyword climate alteration
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords palsat
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords mires
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords SYKEn kansallisella rajapinnalla
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke ja Metsähallitus

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 10000
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

Aineisto on tuotettu Ylä-Lapin kaukokartoitus -hankkeessa Syken ja Metsähallituksen yhteistyönä. Paikkatieto-ohjelmisto ArcGis Desktop 10.8.1.