Dataset extent

Ylä-Lapin pääpuulajit

Aineisto kuvaa vallitsevaa puulajia. Puulajitulkinta tuotettiin satelliittikuvilta alueilta, jotka luokiteltiin metsäksi puustoisuus-aineistossa (LINKKI). Aineistoa on jälkiprosessoitu erilaisten sääntöjen ja puurajamaskien mukaan. Aineisto on 10x10 m rasteri. Luokitus erillisessä dokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Ylalappi_luokitus.xls.

Ylä-Lapin kaukokartoitushankkeen loppuraportti https://julkaisut.metsa.fi/julkaisu/yla-lapin-luonnon-kaukokartoitus-projektin-loppuraportti-osa-1-aineistot-ja-menetelmat/

Aineistoja on käytetty Ylä-Lapin biotooppitiedon päivitykseen. Aineistoja voi käyttää erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)


Northern Lapland: Main tree species is produced by combining of satellite-based remote sensing and field observations with GIS data. The data is a 10x10 m raster.

The dataset will be available in the next Habitats Directive reporting and in the assessment of threatened habitats as well as in other surveys, assessments and studies, and they can be used in the implementation of the EU Biodiversity Strategy. More information: https://www.metsa.fi/en/project/remote-sensing-northern-lapland/

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {CD88DF5F-C9F2-4BEC-AA09-86A09E0DC8CC}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-04-03
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2024-03-12
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword coniferous forest
GEMET Concepts Keyword deciduous forest
GEMET Concepts Keyword mixed forest
GEMET Concepts Keyword remote sensing
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords maanpeite
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords puulaji
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords main tree species
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords SYKEn kansallisella rajapinnalla
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke ja Metsähallitus

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Scale (Denominator) 10000
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

Puulajiluokkien välillä on eroja tulkinnan luotettavuudessa ja luotettavimmin erotetuksi saadaan seuraavat luokat: mänty, mänty-seka, kuusi-seka, haapa ja tunturikoivu. Puhtaan kuusen ja koivun tulkinta ei onnistu kovin luotettavasti.