Dataset extent

Virtavesien lohikalakannat

Virtavesien lohikalakannat on aineisto, joka kuvaa lohikalakantojen esiintyvyyttä virtavesissä. Se on laadittu Syken tuottaman ranta10:n uomaverkoston ja VALUE-hankkeessa laadittujen uusien valuma-alueiden (ehdotus) ja Maanmittauslaitoksen tuottamien ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueiden rajojen pohjalta. Aineistot vastaavat 11.8.2020 tilannetta. Aineisto kattaa kaikki vähintään yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomat, joihin on myös lisätty muita vesienhoidollisesti merkittäviä uomia.

Aineisto on tuotettu Syken ja ELY-keskusten yhteistyönä. Syke tuotti tietomallin, johon ELY-keskukset täyttivät tiedot lohikalakantojen esiintyvyydestä. Aineistosta on tehty kaksi versioita, joiden ominaisuustietojen tarkkuudet vaihtelevat. Tarkempi aineisto on tarkoitettu ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön. Ominaisuustiedoiltaan suppeampi aineisto kuuluu Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0) ja on saatavissa Syken Avoin-tieto palvelussa.

Käyttötarkoitus: Aineistoa voidaan käyttää kaikessa maankäytön ja muun toiminnan suunnittelussa lohikalakantojen elinmahdollisuuksien parantamiseksi ja kantojen voimistamiseksi.

Lisätietoja aineistosta ja kalastusrajoituksista: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/VirtavesienLohikalakannat.pdf

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {E22D5675-EBA1-4441-8B7A-A222B5D464E5}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-04-08
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2020-03-16
Resource Date Type publication
Resource Date 2022-11-15
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki.syke@ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Habitats and biotopes
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords lohi
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords harjus
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords taimen
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords siika
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords lohikalat
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords vaelluskalat
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords lohikalakannat
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords vaelluskalakannat
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords virtavedet
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords SYKEn kansallisella rajapinnalla
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Ominaisuustiedoilta laajempi aineisto:Ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön/viranomaiskäyttöön Lähde: Syke ja ELY-keskukset

Use constraints and source

Ominaisuustiedoilta suppeampi aineisto: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke ja ELY-keskukset

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 10000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

11.8.2020 tilannetta vastaavat uomaverkoston uomat jaettiin ELY-keskuksille sen perusteella, minkä keskuksen alueelle uoman/vesistön sisältävä valuma-alue suurimmalta osin kuuluu. Jokaiselle ELY-keskukselle luotiin näistä uomista oma paikkatietoaineisto, johon tiedot lohikalakantojen esiintyvyyksistä tallennettiin. ELY-keskukset hyödynsivät lohikalakantojen tunnistamisessa saatavissa olevaa kalakantoja koskevaa tutkimustietoa. Kun tarvittavat tiedot oli täytetty, aineistot yhdistettiin valtakunnalliseksi koosteeksi. Tästä koosteesta laadittiin kaksi versiota, joista ominaisuustiedoiltaan tarkempi on tarkoitettu ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön ja ominaisuustiedoilta suppeampi kuuluu Syken avoimiin paikkatietoaineistoihin.