Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Vesivarat - käyttötoiminta

Vesivarat - Vesistöjen käyttötoiminta -osa sisältää säännösteltyjen vesistöjen käyttötoimintaan liittyviä laskentapalveluita.

Järjestelmässä on mahdollista simuloida järven tai vesistön osan vesitasetta erilaisin juoksutusvaihtoehdoin. Vaihtoehdoille voidaan laskea arvio vesivoiman tuotantopotentiaalista, jos vesistössä on voimalaitoksia. Järjestelmä myös automaattisesti laskee luonnonmukaiseksi palautettuja vedenkorkeuksia ja virtaamia säännöstellyille järville. Järjestelmä tarjoaa myös raportointivälineitä.

Purpose of use: Järjestelmää käytetään vesistöjen käytön päätöksenteon tukena sekä aiheeseen liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Järjestelmällä simuloidaan juoksutusvaihtoehtojen vaikutusta järven tai vesistön osan vesitaseeseen. Vaihtoehdoille voidaan laskea arvio vesivoiman tuotantopotentiaalista, jos vesistössä on voimalaitoksia. Säännöstelyn vaikutusta voidaan arvioida palautuslaskennan avulla.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {6F7ADB6E-193B-47A2-A4F6-2320D66D706A}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata tanja.dubrovin@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-24
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2013-12-31
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource tanja.dubrovin@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Hydrography
GEMET Concepts Keyword water management
GEMET Concepts Keyword surface water management
GEMET Concepts Keyword watershed management
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Käyttötoiminta -osio on käytössä rajatuin oikeuksin.

© SYKE

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of commercial or industrial information, where such confidentiality is provided for by national or Community law to protect a legitimate economic interest, including the public interest in maintaining statistical confidentiality and tax secrecy.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category inlandWaters
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2002-09-02
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

N/A